Verimlilik Analizi Nasıl Yapılır?

proente-verimlilik-analizi nasil-yapilir

Verimlilik Analizi Nasıl Yapılır?

Verimlilik analizi ve süreçlerinde temel esas, üretimdir. Ticareti gerçekleştirilen ürün veya hizmetin kaliteli şekilde üretilmesi, piyasalarda etkin rol oynaması ve aktif platformlarda ticari başarının artması amaçları gözetilerek verimlilik hesaplanır. Avrupa ve Amerika’da büyük şirketlerin verimlilik analizi değerlendirmelerinde; iş kalitesi ile iş / çalışan senkronizasyonu sağlanarak, başarı yakalanmaya çalışılır.

Verimlilik, işletmelerin ve kurumsal yapıların temel stratejileridir. Üretim ve hizmet planı, var olan değerler, çalışan becerileri ve aktif iş başarılarının totalini oluşturur. Kurumlaşma / kurumsallaştırma veya kurumsal kimliğini tamamlamış firmaların, üretim, sermaye ve piyasa hacmini, kapasitesini artırmak amacıyla sistem değerlendirmesi yapılır. Profesyonel değerlendirme metodu ile verimlilik analizi sektörel başarı için gerekliliktir. Prodüktive manasına gelen verimlilik, çeşitli hesaplama yöntemleri ile rekabetçi ortam ve marka yükselişi için gerçekleştirilen bir projedir.

Verimlilik Analizi Nasıl Yapılır?

Şirketlerin ve kurumsal yapıların; planlama, organizasyon, çalışma teknikleri değerlendirilerek mevcut değer ve üretim doğrulaması yapılır. Çalışanların verimlilik analizi hesaplanırken; sadece iş aktiviteleri değil, iş kalitesi önem kazanır.

proente-verimlilik-analizi-nasil-yapilir

Şirkete getirilerin, satış ve pazarlanma geri dönüş ve ticari sirkülasyon sağlaması, çalışma süre / süreç ve skorlarından daha önemli değerler olup, marka kalitesini yükselten personel başarısı, ”verimlilik” esaslarında değerlendirilir.

Analiz sonucu tespit edilen ”zayıf ve başarısız noktalar” sistemsel değişiklikler ve çalışan verimliliği esaslarında incelenir. Çözüm önerileri, kurumsal faaliyetler ve iş / çalışan uyumu önem kazanır.

Avrupa ve Amerika’da özellikle büyük şirketlerin verimlilik analizi değerlendirmelerinde; iş kalitesi ile iş / çalışan senkronizasyonu sağlanarak, şirket başarısı yakalanmaya çalışılır. İnsan ilişkileri veya kurum içi çalışan uyumundan ziyade, kişi veya kişilerin kuruma katkısı ile iş başarısı ve verimlilik arttıran kaliteli iş güdüleri değerlendirilir.

Verimlilik Analizinde Yöntem ve Araçlar

Mevcut durum / verimlilik analizi

Proje ekibi oluşturma

Eğitim süreç ve metodu

Ölçme ve değerlendirme, analiz etme

Workshop

Rapor ve sunum aşamalarından oluşmaktadır.

proente-verimlilik-analizi-nasil-yapilir

Verimlilik analiz ve tüm süreçlerinde temel esas, üretimdir. Ticareti gerçekleştirilen ürün veya hizmetin kaliteli şekilde üretilmesi, piyasalarda etkin rol oynaması ve aktif platformlarda ticari başarının artması amaçları gözetilerek, verimlilik hesaplanır. Doğru orantı amacıyla şirket hacmi, üretim kapasitesi ve ”kâr” odağıyla en iyi analizler yapılarak, çözümler sunulur, durum değerlendirmesi yapılır ve sonuca göre verimlilik artırmak için yöntemler uygulanır.

Verimlilik Analizlerinin İçeriği

Farklı temeller üzerinden değerlendirmeler yapılarak, şirket üretim ve verimliliği üzerinden içerik hazırlanır. Bu adımlar şu şekildedir:

İş – üretim – analiz ve tüm süreçlerin analizleri

İstatiksel süreç analizi / örnekleme yapmak

Çalışanların; zaman / zaman kullanım / kayıp zaman oranlarının belirlenmesi

Zaman kaçakları / planlama hataları / organizasyon yanlışlıkları analiz edilir

Çalışma yöntemi hataları, teknolojik aktivite veya teknolojik eksiklikler, çalışan – iş uygunluğu analizleri yapılır

Verimliliği engelleyen nedenler, hassas ve zayıf noktaların giderilmesi

* Verimlilikte analiz edilen değerlerin çözümü sunulması ve verimlilik düşüren zayıflıkların ortadan kaldırılması, çözüm sağlanması, verimlilik analizi konusudur.

Maksimum verimlilik için fabrikaların üretimini son teknolojiyle buluşturan ürün yönetim sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçin. Proente olarak 7/24 takip edilmesi mümkün sistemlerle kesin verilere ulaşmanızı sağlıyoruz.

+90 212 257 94 19 – [email protected]

Bu yazıyı paylaş