Üretimde Verimliliği Arttırmanın Yolu

Üretimde Verimliliği Arttırmanın Yolu

Verimlilik bir fabrika, bir imalathane, bir üretim tesisi veya bir işletme için olmazsa olmaz şartlardan biridir. Üretimde verimlilik eşittir para, o da eş değer “maddi kazanç”tır.

Verimliliğini yitiren her fabrika iflas bayrağını çekmeye mahkumdur. Üretimde verimlilik artışı için dünya üzerinde eğitimler, seminerler ve paneller düzenlenir. Hatta ülkeler bile devlet politikalarının büyük bölümünü bu konuya ayırırlar. Verimliliği arttırmanın tek bir yolu vardır o da üretim öncesi, üretim safhası ve üretim sonrası gibi süreçlere tam anlamı ile hâkim olmaktır. Bu süreçlerde kaçırılan veya ihmal edilen kısımlar olursa verimlilik kaybı yaşanır. Bu kaybı önlemek için sürecinde her safhayı kontrol edecek yeni elemanlar istihdam etmek büyük bir maddi külfet olacağından tüm bu süreçleri takip edebilmek adına teknolojinin nimetlerinden olan otomasyona geçmek daha akıllıca olacaktır.

Üretim kadar, üretim öncesi ve sonrası süreçler de son derece önemlidir. Üretimden önce planlama kısmı kusursuz bir şekilde yapılmalı ve bu plan dâhilinde üretime geçilmelidir. Üretim süreci de büyük bir titizlikle takip edilmeli ve doğru verilerle analiz edilmelidir. Üretim esnasında doğabilecek aksilikleri, çıkabilecek problemleri en minimum seviyeye indirmek daha verimli bir üretim gerçekleşmesini sağlar. Üretim sonrası süreçte de üretimin verimliliğini analiz etmek, fire oranını tespit etmek gibi hayati raporların elde edilebilmesi için otomasyon sistemi şarttır. “İşi takip etmek, işi kurmaktan daha zordur” diyen sanayiciler tam da bunu kastetmiştir. Üretime, her süreci ile hâkim olmak verimliliği arttırmanın başlıca yöntemidir.

Üretimi teknoloji ile buluşturmak ve sürece hız kazandırmak, üretimde verimlilik sağlamak demektir.  Süreci takip etmek kadar mühim olan başka bir husus ise elde edilen verilerin gerçek zamanlı ve doğru veriler olmasıdır. Bu iş için programlanmış yazılımlar, makineler ve programlar sayesinde gerçek zamanlı verileri raporlaştırarak, üretimi arttırıp, fabrikanın verimliliğine ivme kazandırabilirsiniz.

Sektörel bir kısıtlama olmaksızın teknolojik otomasyon sistemleri ile üretime hız kazandırıp verimliliği arttırmak mümkündür.

Üretim Yönetim Programı

Üretim yönetim programı ile üretimin her kısmı kontrolünüz altında olur. Prowmes, her işletmenin veya fabrikanın üretim yönetim ihtiyacını karşılamak için geliştirildi. Prowmes ile birçok zor işi kolayca başarabilirsiniz.

Anlık Raporlama özelliği ile duran makinelerin ne kadar üretim kaybına neden olduğunu, ne kadar süre duruş gerçekleştirdiğini ve üretim planının ne kadar dışına çıktığı görülebilir.

Darboğaz Analizi, Uzak Doğu sanayiinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Üretim süreçlerini daha iyi hale getirmek ve aksayan kısımları iyileştirmek için verisel olarak bilgi toplanmasını  sağlar. Bu sayede problem çıkan kısımlara daha hızlı ve kolay müdahale edilerek, verim kaybının önüne geçilir.

İş Gücü ve Zaman Yönetimi özelliği sayesinde tüm dünyanın yönetmeye çalıştığı zamanı da verimli bir şekilde kullanma imkânı doğar. Mevcut personel sayısı ile en iyi sürede, en yüksek verime ulaşmayı Prowmes ile başarabilirsiniz.

Bir işletmenin para kazandığı kısımlardan birisi de maliyetler kısmıdır. Maliyetlerin düşürülmesi kar marjını arttıracaktır.

Prowmes, bulut teknolojisinin de desteğini arkasına alarak üretimi ve verimliliği takip etmek isteyen herkese, her yerden anlık raporlara erişme olanağı sağlar. Üretim yönetim programı sayesinde hem üreticiler hem de işletmeler emin adımlarla, verimli bir şekilde geleceğe doğru yürür.

Bu yazıyı paylaş