Üretim Maliyetinde Düşüş Nasıl Sağlanır

Üretim Maliyetinde Düşüş Nasıl Sağlanır

Üretim maliyetlerinde düşüş sağlanması için öncelikli olarak erp sistemi kurulması gerekmektedir. Proente olarak iki adet ürünümüzü sizlere öneriyoruz. Birinicisi Prowmes diğeri ise SaP B1‘dir. Bu iki yazılım ile alakalı detaylı bilgiler için aşağıdaki ilgili görsellere tıklayabilirsiniz.

prowmessap business one, sap b1, sap, sap b1 logo, sap business one logo,
 

Üretim Maliyeti Hesaplama

Bir ürünün halka sunum fiyatı belirlenirken baz alınan en önemli husus üretim maliyetidir. Üretim maliyetinde düşüş sağlamak için öncelikle üretim maliyetinin tam olarak hesaplanması gerekmektedir. Üretim maliyeti hesaplaması sadece hammadde ücreti olarak değil, geniş kapsamlı hesaplanması gerekmektedir. Sabit üretim giderleri, değişken üretim giderleri, hammadde ve malzeme giderleri ve işçilik giderleri olarak 4 ana temelde ele alınır. Bu hesaplamaları excell veya manuel olarak yapmak hem çok vakit kaybı olacaktır hem de detaylı bir şekilde değişken hesaplamalara müsait değildir. Veriler manuel olarak girilmesi gerekir ve belli başlı giderler buraya yazılmaktadır. Lakin, Prowmes tarzında yazılımlar ile çok daha detaylı raporlamalar edinmek mümkündür.

Üretim maliyeti hesaplanırken Prowmes sistemi gibi otomasyon yazılımları sayesinde, hata payı minimuma inecektir. Arıza veren makinenin anında tarafınıza uyarısı gelecektir ve gerekli ayarları yapıldıktan sonra herhangi bir hatada kendisini kapatması sağlanmaktadır. Bu sayede hem makine boşuna çalışıp kendini deforme etmeyecek, hem elektrik tasarrufu sağlayacak hem de en önemlisi olarak hammaddeyi israf etmeyecektir.

Elektrik kaçağı, fazla akım vs. tarzında farklı değişkenleri anlık olarak izlemekte olan bu yazılımlar sayesinde üretimdeki her banttan haberdar olabilirsiniz. Hatta otomasyon sistemleri sayesinde fabrikanıza gitmeden dahi uzaktan tüm bu bilgilere erişmeniz mümkündür.

Üretim Maliyeti Giderleri

 • Hammadde ve Malzeme Giderleri
 • Çalışan İşçi Maaşı ve Giderleri
 • Dış Firmadan Alınan Hizmetler
 • Vergi ve Harçlar
 • Amortismanlar
 • Tükenme Payları
 • Finansman Giderleri
 • Tedarik Giderleri
 • Ar-Ge Giderleri
 • Pazarlama Giderleri
 • Lojistik Giderleri
 • Yönetim Giderleri

olarak sınıflandırılabilir.

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlara göre katlanılan maliyetlerin içerikleri farklık göstermektedir. Üretim yapan bir işletmede (fabrikalarda) ürün stoka girmeden önce katlanılan maliyetler arasında  ham maddenin alımındaki  giderler, üretim esnasında kullanılan  yardımcı madde ve malzemelerin  giderleri, bu ürünün üretim aşamasında kullanılacak olan insan iş gücü giderleri, tesisin temel faaliyetlerinde yerine getirmesi amacıyla kullanılan elektrik su ısınma ve bunun gibi temel ve aynı zamanda genel kapsamlı  üretim giderleri  maliyetin kollarını oluşturmaktadır.

üretim maliyeti, maliyet muhasebesi,

Maliyeti Arttıran Faktörler  Nelerdir?

Temel olmayan bazı giderler belli tarih aralığında başlayıp bitmesiyle oluşan dönemsel giderler maliyeti arttırmaktadır. Bununla birlikte bazı işletmelerin Ar-Ge için ayırdığı, ayırmak zorunda olduğu bütçelerin araştırma geliştirme giderleri kapsamında yine maliyetin artmasına etki etmektedir. Ar-Ge‘si yapılıp üretimi tamamlanan ürünün iç pazar veya dış pazarda satılması amacıyla yapılan reklam, tanıtım, ziyaretler, hediye, bağış ve sponsorluk gibi giderler ise pazarlama taktiği olarak satış ve dağıtım giderlerini oluşturmaktadır.

Bu ürünlerin üretimden satış pazarlama aşamasına kadar kullanılacak banka kredileri, leasing giderleri, fuar  ve organizasyonlara katılımlar,  bu katılım üzerine harcana seyahat konaklama personel iş gücünün  (sigorta, maaş, sosyal ek katkıların vb.) karşılanması birim üründeki maliyetin artmasını etkilemektedir. Bu giderlerde ayrıca işletmenin muhasebesel olarak genel yönetim giderleri ve işletmenin finansman giderleri olarak kabul edilmektedir.

Üretimde meydana genel aksaklıklara hemen müdahale edilmemesi de maliyeti arttıran faktörler arasındadır.

Üretim Maliyeti Nasıl Azaltılabilir?

Maliyet  azaltmak adına ürünün ve ya hizmetin kalitesinin düşürülmemesi hata ürünün değerinin artı olarak algılanması ve ürüne talebin artırılarak stok devir hızına bağlı karlılık sağlanması en verimli yoldur. Kara düzen olarak adlandırılan, belli başlı raporların yapılmadığı, bir üretim planının bulunmadığı işletmelerde maliyeti azaltmak için genellikle yapılan şey kalitesiz ürün kullanmaktır. Kısa vadede kâr elde edilebileceği gibi uzun vadede firmanın sonunu hızlandırmaktadır. Bu sebeple kesinlikle ve kesinlikle profesyonel bir yardım alıp üretim takip ve yönetim sistemi yazılımı edinmelisiniz. Prowmes adlı ürünümüzün kurulum maliyeti de yoktur. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz;

Mail: info@proente.com   <|>  Tel: 0212 257 94 19

Bu yazıyı paylaş