Ocak 2018

endustri-kuruluslarinin-dagilisi

Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar Nelerdir?

Bir ülkenin ekonomik anlamda kalkınabilmesi, ilerleyebilmesi ve dünya devletleri arasında güçlü bir konuma gelebilmesinde etkili olan en önemli faktör, sanayidir. Sanayisi gelişmiş olan bir ülke, diğer devletler arasında söz sahibi olarak etkin bir hale gelir ve dünya siyasetinde de ekonomisinde de büyük bir pay sahibi olur. Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar arasında hammaddeye yakınlık, iş gücü, pazarlama yöntemleri gibi etkenler önde gelir. Ülkemiz de özellikle son 50 yıldır sanayi alanında gelişme göstermeye başlamış ve sanayi alanında çalışanların istihdam oranı artmıştır. Bu durum [...]

Temmuz 2017

Kurumsal MES (Üretim Yönetim Sistemi) Buluta Taşınıyor

En az yirmi yıldır, Üretim Yönetim Sistemi(MES), envanterin izlenmesinden kalite kontrolünü yönetmeye kadar tüm üretim bölümlerindeki işlemleri koordine ederek, fabrikanın esas yükünü taşıyan unsur olmuştur. (daha&helliip;)

Mayıs 2017

Omnichannel Kavramı Endüstri 4.0 açısından Nasıl Bir Rol Üstleniyor?

Bugünün pazarlama stratejilerinde en meşhur olan kavramlardan birisi Omnichannel. Genel tanımı ile üretim sonrasında müşteri ile kurulan ilişkide aktif olan tüm kanalların birbiri ile tutarlılık içerisinde kurgulanması. Endüstri 4.0’ın üretimin her aşamasında makine, insan ve ürün arasında üstlendiği bağlayıcı rolü düşündüğümüzde, üretimin en nihai hedefi olan müşteri açısından omnichannel kavramı Endüstri 4.0’ın en önemli tamamlayıcı unsuru olarak ele alınabilir. Fiziki Ticaretten Online Ticarete Mağazalardan alışveriş gerçekleştirme alışkanlıklarımız uzunca bir süredir e-ticaret alanına eğilim gösterse de bilinçli kullanıcılar ya da online mecradaki [...]