Etiket - Endüstri 4.0

Mayıs 2017

Üretimde Süreklilik

Endüstri 4.0’da Üretimde Süreklilik

Endüstri 4.0 ile birlikte üretim modelinin köklü bir dönüşüme uğradı. Bu dönüşüm sonrası yeni iş modeline nasıl uyum sağlanacağı konusunda endüstrinin tüm öznelerini zorunlu bir sorgulamaya yöneltti. Tüm otomasyon sistemleri, robotların üretime entegrasyonu, dijitalleşme, bulut teknolojisinin ve nesnelerin internetinin veriler ve makineler arasında kurduğu iletişim, en verimli şekilde üretimde süreklilik sağlamak üzere kurgulandı. Ancak esas sürekliliğin yeni üretim modelinde kontrol mekanizmasının ve güvenlik stratejilerinin doğru şekilde yapılandırılmasıyla sağlanacağını ifade edebiliriz. Endüstri 4.0 ile Beliren Yeni İhtiyaçlar Yeni Sanayi Devrimi’ne adapte olarak üretimini [...]

Endüstri 4.0 Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Ele Alınmalı

Bugün eskisinden çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Gündelik alışkanlıklarımız Endüstri 4.0’ın getirdiği onlarca değişiklikten etkilenmiş durumda. Yaşam pratiklerimize baktığımızda, belki farkında dahi olmadığınız şekilde değişen ve dönüşen bir düzenin etkisi altında olduğumuzu görebiliriz. Bu etkileri hareketlerimize, davranışlarımıza, zihin yapımıza, yaşam şekillerimize aktarıyoruz. Bazen bunun ismini Endüstri 4.0 olarak adlandırmayabiliyoruz; ama sonuç olarak bu dönüşümün izdüşümlerini deneyimliyoruz. Otomobil kullanırken, alışveriş yaparken, müzik dinlerken, iş yerlerimizde faaliyet gösterirken bu farklılaşan şartların izlerini mutlaka hayatlarımıza yansıtıyoruz. Eski alışkanlıklar yenilerine doğru evrilince, belki [...]

Endüstri 4.0 Şirketinizin Karlılığını Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0’ı ele alırken, odak noktamızı Sanayi Devrimi’nden bugüne kadar geçen zaman dilimindeki üretimin dili, hızı, metodu ve verimliliği derecesinde gerçekleşen değişim ve ilerleme oluşturuyor. Geçmişten bugüne tüm bu derecelendirmelerin sanayileşme bazında bir ilerleme tarihi olarak kabul gördüğünü düşünürsek, bu ilerlemenin en önemli ve basit ölçütünün ise üretimdeki verimlilik ya da karlılık oranı olduğunu ifade etmek yanlış olamayacaktır. O halde Endüstri 4.0’ı özellikle ülkemizdeki ihtiyaç bazında değerlendirmek açısından en sade haliyle yine aynı ölçüt ile ele alabiliriz. Endüstri 4.0’ın Karlılığa [...]