Temmuz 2017

Kurumsal MES (Üretim Yönetim Sistemi) Buluta Taşınıyor

En az yirmi yıldır, Üretim Yönetim Sistemi(MES), envanterin izlenmesinden kalite kontrolünü yönetmeye kadar tüm üretim bölümlerindeki işlemleri koordine ederek, fabrikanın esas yükünü taşıyan unsur olmuştur. (daha&helliip;)

Mayıs 2017

Omnichannel Kavramı Endüstri 4.0 açısından Nasıl Bir Rol Üstleniyor?

Bugünün pazarlama stratejilerinde en meşhur olan kavramlardan birisi Omnichannel. Genel tanımı ile üretim sonrasında müşteri ile kurulan ilişkide aktif olan tüm kanalların birbiri ile tutarlılık içerisinde kurgulanması. Endüstri 4.0’ın üretimin her aşamasında makine, insan ve ürün arasında üstlendiği bağlayıcı rolü düşündüğümüzde, üretimin en nihai hedefi olan müşteri açısından omnichannel kavramı Endüstri 4.0’ın en önemli tamamlayıcı unsuru olarak ele alınabilir. Fiziki Ticaretten Online Ticarete Mağazalardan alışveriş gerçekleştirme alışkanlıklarımız uzunca bir süredir e-ticaret alanına eğilim gösterse de bilinçli kullanıcılar ya da online mecradaki [...]