Eylül 2017

Bulut Bağlantılı Robotların Etkisi

Robotlar, robotlara öğretiyor… Makine öğrenimi ve bulut teknolojileri şimdiye kadar olduğundan daha iyi, daha akıllı, daha hızlı ve daha kullanışlı robotlar geliştirmek için kullanılıyor. Bu kullanım, sanılanın çok ötesinde daha hızlı bir şekilde ilerliyor. (daha&helliip;)

Ağustos 2017

Temmuz 2017

Bulutun Yetmediği Yerlerde Sis Kullanacağız

Bulutun Yetemediği Sınırlarda Sis Kullanacağız Bulut (Cloud) teknolojiler bile hayatımızda çok yeniyken, bu teknolojilerin verimlilikleri, yararları ve gereklilikleri halen pek çok işletme tarafından sorgulanırken, 2015 yılının Kasım ayında ARM, Cisco, Dell, Intel, Microsoft ve Princeton Üniversitesi’nin destekleriyle kurulan OpenFog Consortium olaya bambaşka bir bakış açısı getirdi. (daha&helliip;)

Kurumsal MES (Üretim Yönetim Sistemi) Buluta Taşınıyor

En az yirmi yıldır, Üretim Yönetim Sistemi(MES), envanterin izlenmesinden kalite kontrolünü yönetmeye kadar tüm üretim bölümlerindeki işlemleri koordine ederek, fabrikanın esas yükünü taşıyan unsur olmuştur. (daha&helliip;)

Mayıs 2017

Endüstri 4.0 Şirketinizin Karlılığını Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0’ı ele alırken, odak noktamızı Sanayi Devrimi’nden bugüne kadar geçen zaman dilimindeki üretimin dili, hızı, metodu ve verimliliği derecesinde gerçekleşen değişim ve ilerleme oluşturuyor. Geçmişten bugüne tüm bu derecelendirmelerin sanayileşme bazında bir ilerleme tarihi olarak kabul gördüğünü düşünürsek, bu ilerlemenin en önemli ve basit ölçütünün ise üretimdeki verimlilik ya da karlılık oranı olduğunu ifade etmek yanlış olamayacaktır. O halde Endüstri 4.0’ı özellikle ülkemizdeki ihtiyaç bazında değerlendirmek açısından en sade haliyle yine aynı ölçüt ile ele alabiliriz. Endüstri 4.0’ın Karlılığa [...]