Temmuz 2017

Kurumsal MES (Üretim Yönetim Sistemi) Buluta Taşınıyor

En az yirmi yıldır, Üretim Yönetim Sistemi(MES), envanterin izlenmesinden kalite kontrolünü yönetmeye kadar tüm üretim bölümlerindeki işlemleri koordine ederek, fabrikanın esas yükünü taşıyan unsur olmuştur. (daha&helliip;)

Mayıs 2017

Bilgiyi Sorgulayın ve Öncelik Sırasına Koyun

Dijital devrimin hüküm sürdüğü bir ortamda bilginin paylaşım hızı, önümüze gelen haberlerin, verilerin sıklığı ve yoğunluğu eskiye oranla çok daha farklı. Bu akış ve hız içerisinde, anlamlı verileri anlamsızlardan ayırt etmek, bilginin ne derece geçerli ve güvenilir olduğunu sorgulamak ve nihayetinde elimizdeki verilerden anlamlı bir bütüne ulaşmak gerek kurumsal gerek bireysel yaşam için büyük önem arz ediyor. Zaten Endüstri 4.0 kavramının önemli bileşenlerinden biri de eldeki donelerin en etkin ve hızlı biçimde analiz edilmesi. Eleştirel Bir Bakışa Sahip Olmak Endüstri [...]