Son Zamanlarda yapılan Araştırmalar

Son Zamanlarda yapılan Araştırmalar

Son zamanlarda yapılan araştırmalar Nesnelerin İnterneti (IoT) girişiminin hızlı bir büyüme yolunda olduğunu gösterdi. Proenteden, şirketlerin bilmesi gereken yeni trendler:

Son birkaç yıl internet üzerinden kesintisiz iletişim sağlayan kablosuz akıllı cihazların ağı, nam-ı diğer Nesnelerin İnterneti konusunda artış görüldü. Medyanın ilgisinin daha çok tüketici ürünlerinde olmasına rağmen Nesnelerin interneti ile ilgili en heyecan verici yenilikler sensör verisi ve sofistike analitik algoritmaların birleşimi şirketlerin iş süreçlerini düzene sokmalarına, verimliliği arttırmalarına ve öncü ürünler geliştirmelerine izin veriyor.

Bununla birlikte, gelişmekte olan herhangi bir sektörde olduğu gibi IoT, düzenleyici gelişmelere, müşteri talebine ve teknolojik ilerlemelere ilişkin pek çok belirsizlikle karşı karşıyadır. Şirketlerin çoğu henüz uygulamanın  ilk aşamasında  olduğundan kendisinin  yararları ve kullanılabilirliği hakkında  da soru işaretleri bırakmaktadır. Girişimleri adına bugüne kadar şirketler çok nadir yarar sağlamıştır. Bu yüzden de yöneticiler IoT yatırımı konusunda temkinli davranmaktadır. Çok az sayıda şirket büyük  miktarda yaptığı girişimlerle yeni ürünler  ve hizmet sunumu adına girişimde bulunmuştur.

Araştırma Yöntemimiz

   Fakat bu durum çok yakında değişebilir. Geçtiğimiz günlerde, işletmelerin daha geniş çaba harcamalarına engel olan zorluklar da dahil olmak üzere iş dünyası liderlerine Nesnelerin İnterneti girişiminin kabulü hakkında araştırma yapmaya başladık.
İlk katılımcıların sonuçları, Nesnelerin İnterneti girişiminin müşteri deneyimini geliştirme, üretkenliği artırma ve yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini mümkün kılması nedeniyle güçlü bir büyüme için hazır olduğunu öne süren eğilimleri belirlememizi sağladı.

Nesnelerin İnterneti Girişimciliği ivme kazanıyor

Son Zamanlarda yapılan Araştırmalar

Nesnelerin İnterneti Girişimciliği nispeten yeni bir gelişme olmasına rağmen, ankete katılanların yüzde 98’i, endüstrisinde bulunan çoğu şirketin, hizmet icraatlarının iyileştirilmesi, görünürlüğünün artırılması, yeni iş modellerinin etkinleştirilmesi ve bu şirketlerin işe alım modellerinin geliştirilmesi ile ilgili stratejik yol haritalarında Nesnelerin İnterneti girişimleri içerdiğini bildirdi. Bu alanlardaki yeni program örnekleri boldur.Örneğin, bir asansör şirketi, ürünlerinin güvenilirliğini artırmak ve kesinti-arıza süresini azaltmak için IoT özellikli servisler paketi oluşturuyor. Şirket müşterileri için işletme maliyetlerini düşürmenin yanı sıra, bu uygulamalar potansiyel olarak işletme modelini de değiştirebilir.

Müşterilerin Nesnelerin İnternetini anlamalarına nasıl yardımcı olduğumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 

Ankete katılanların, Nesnelerin İnternet Girişimciliğinin  artan önemine olumlu bir bakışları vardı, yüzde 92’si önümüzdeki üç yıl içinde icraatları iyileştirerek veya şirketlerin IOT yetenekleri olan yeni ürünler geliştirmelerine izin vererek olumlu bir etkiye sahip olacağını belirtti.Bir sonraki gelişme sonunda daha yüksek gelirlere dönüşebilir. Aynı derecede önemli olan katılımcıların yüzde 62’si Nesnelerin İnterneti Girişimciliğinin  etkisinin ya çok yüksek ya da geleceğe yön veren olacağını belirtti.
Bu da şimdiye kadar görülen mütevazı iyileştirmelerden çok daha fazla fayda sağlayabileceği anlamına gelir. Katılımcılar ayrıca, üst düzey yöneticilerin IoT’nin potansiyel değerini tanıdıklarını ve yüzde 48’i şirket liderlerinin IoT girişimlerini güçlü bir şekilde desteklediklerini ya da doğrudan IOT girişimlerini yaptıklarını bildirdiklerini kaydetti.

Nesnelerin İnterneti Girişimciliği imalat ve hizmet sürecinde büyük fayda sağlayabilir.

Son Zamanlarda yapılan Araştırmalar

IoT Girişimciliği birden fazla işlevin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Hangi bölümün en çok fayda sağlayacağı sorulduğunda ankete katılanların yüzde 40’ı hizmet operasyonlarını, yüzde 30’u ise imalat sektörünü seçti. Ki bu da onları lider konumuna taşıdı. Ankete katılanlar IoT girişiminin en fazla değeri  bu üç alanda vereceğine inanıyor: teşhis ve tanı, öngörülü bakım ve izleme ve denetim. İmalatta, en iyi kullanım örnekleri, kaynak ve süreç optimizasyonu (örneğin verim, verim ve enerji tüketimini artırmak), varlık kullanımı ve kalite yönetimiydi. Bu konuda Prowmes ürünümüzü incelemeniz faydalı olabilir…

IOT Girişimciliğinde karşılaşılan zorluklar devam ediyor.

Bu cesaret verici bulgulara rağmen, araştırmamız endişe verici bazı nedenleri de ortaya çıkardı – özellikle de şirketlerin Nesnelerin İnterneti verilerini nasıl kullandığına dair. Katılımcılar, Nesnelerin İnterneti sensörlerinden alınan bilgilerin çok değerli olduğu konusunda ortak bir karara vardılar. Katılımcıların yüzde 60’ı da bu sayede müşteri demografisi ve satın alma biçimleri hakkında çok önemli bilgiler sağlanabileceğinin bilgisini verdi; fakat yüzde 54’ü şirketlerin bu bilgilerin sadece yüzde 10’unu ya da daha azını kullandığını iddia etti. Bu veriler çalışma alanlarından edinilen bilgiler ile örtüşmektedir. Örneğin, bir gaz teçhizatında, yöneticiler, bakım planlaması hakkında kararlar alırken  geminin 30.000 sensöründen alınan verinin sadece yüzde 1’ini kullandılar.

Son Zamanlarda yapılan Araştırmalar

Yaptığımız araştırmalar ve anket sonucunda ayrıca, IoT’nin potansiyelini sınırlayabilecek ciddi kapasite açığını ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Bunlardan bazıları, yukarıda bahsettiğimiz sensör verileriyle ilgilidir; anket katılımcıları da, işletmelerin genellikle veri çıkarma, yönetim ve analizle olan zorluklarını anlatmamıza bu şekilde yardımcı olmuştur. Fakat uygulama sıkıntısı diğer alanlarda baş gösterdi. Örneğin, ankete katılanların yüzde 70’i şirketlerin henüz mevcut iş akışlarına “IoT” çözümleri entegre etmediklerini belirttiler. Diğer bir deyişle, şirketler gün içerisindeki görevlerini optimize etmek için IOT girişimini kullanmıyorlar. Ankete katılanlar ayrıca şirketlerin İot uygulamalarını kullanım gerekliliğini belirlemede ve prototipleme yapmakta zorlandıklarını belirtti.

 

Bu yetkinlik boşluklarının giderilmesi zor olabilir, çünkü şirketler genellikle tek bir IoT programını yönetmeye odaklanırlar. Böyle dar bir odaklanma ile, büyük ölçekli girişimlerin devreye sokulması için gerekli örgütsel kabiliyetler ve değişim yönetimi programları da dahil olmak üzere büyük resmi düşünmüyorlar. Bu sorun, daha fazla iş adamı IoT’nin değerini tanımaya başladığından ve yetenek geliştirmeye daha fazla önem verildiğinden daha az hissedilir olabilir. Ayrıca, şirketlerin IoT’ nin yararları daha net hale geldiğinden günlük faaliyetlerine dahil etmek için daha fazla şirketin daha fazla çaba göstereceği konusunda iyimseriz. Bu yönde ilerleyerek birkaç kişi zaten güçlü kazanımlar bildirdi. Örneğin, Boeing çalışanları artık kablolama donanımı montaj hatlarında takılabilir IoT ve genişletilmiş gerçeklik araçlarını kullanıyor ve bu da üretkenlikte yüzde 25’lik bir iyileşme sağlamıştır.

 

Ön araştırmamızın bulguları “Nesnelerin interneti” girişimciliğinin  gelişmesi konusunda iyimser olmak için katkı sunmaktadır. Katılımcılar açık bir şekilde bunun gücüne inandılar ve şirketler, nesnelerin interneti girişimleri için daha fazla yatırım yaparak desteklerini sergiliyorlar. Bu değişimle birlikte, “Nesnelerin İnterneti Girişimciliği” artan üretkenlik, artan bir müşteri deneyimi ve yenilikçi ürünlerin yaratılması bakımından bugüne kadar görülen iyileştirmelere kıyasla çok daha dönüştürücü bir değişiklik getirebilir. Bu ivmeyi kazandırmak için, yöneticiler kapasite oluşturma programları sırasında ve iş akışlarını planlarken nesnelerin internetini daha fazla öne çıkarmak zorunda olmaları şu anda göz ardı ettikleri iki temel adım. Bu tür çabalar, Nesnelerin İnterneti Girişimciliğinin kök salmasına ve dönüştürücü değişim için bir araç haline gelmesine yardımcı olacaktır – ve asıl  görmek istediğimiz de budur.

Bu yazıyı paylaş