Sanayinin Milli Gelir İçindeki Payı Nedir?

proente-sanayinin-milli-gelir-icindeki-payi-nedir

Sanayinin Milli Gelir İçindeki Payı Nedir?

Sanayinin milli gelir içindeki payı, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %5,3 arttı. Endüstri 4.0 ile üretim performansını zirveye taşıyan fabrikalarla birlikte 2018 yılında büyüme oranının %10’un üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Ülkelerin milli gelir durumları, sanayi ve teknoloji açısından gelişmişlik seviyesine, ihracat ve ithalat oranına, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine, ülke idaresinin sağlam ve tutarlı ekonomik politikalar üretmesine kadar çeşitli faktörlere göre birbirleri arasında farklılık göstermektedir. Konuya giriş yaparken öncelikle sanayi, gelir ve milli gelir tanımlarının yapılması konu ile ilgili daha sağlıklı bir bilgi edinilmesini sağlayacaktır.

1) Sanayi Nedir?

Sanayi, ham maddeleri işlenmiş bir hale getirmek için yapılan eylemleri ve buna yönelik kullanılan bütün araçları ifade eder. Sanayi için Türk Dil Kurumu, “ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü” tanımını yapmıştır. Gıdadan savunmaya, otomotivden montaja, sağlıktan dokumaya pek çok alanda sanayi faaliyetleri yapılmaktadır.

proente-sanayinin-milli-gelir-icindeki-payi-nedir

Sanayi sektörü, teknolojik gelişmelerle birlikte en verimli zamanını yaşamaktadır. Endüstri 4.0 ile maksimum performansta çalışan fabrikalar sayesinde sanayi devriminden sonraki en büyük sıçramasını yapmıştır. Endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler ile çağa uygun ve üretiminizden maksimum performans alacağınız akıllı ürün yönetim sistemleriyle tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0212 257 94 19 / [email protected]

2) Gelir, Milli Gelir ve Sanayinin Milli Gelir İçindeki Payı

Gelir, belirli bir dönem içerisinde ekonomik faktörlerin her birinin üstüne düşen, üretim sürecine katılmaları sonucu oluşan katma değerden aldıkları pay, parasal veya nesnel getiridir. Milli gelirden ise yine belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetin toplamda oluşturduğu parasal değer olarak bahsedilebilir. Yani bir ekonomide bireylerin ekonomik faaliyetleri sonucu, belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı olarak ifade edilebilir.

proente-sanayinin-milli-gelir-icindeki-payi-nedir

GSYH, yani gayrisafi yurt içi hasıla da milli gelirin hesaplanma yöntemlerinden biridir. Proente olarak fabrikanız içerisindeki verileri kesintisiz ve doğru olarak size sunarak üretim verimliliğinizi arttırmak için projeler üretmekteyiz.

3) Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Verileri

TÜİK tarafından yayınlanan güncel veriler ışığında tamamlanan 2016 yılı dikkate alındığında toplam gayrisafi yurt içi hasıla 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu miktarın sektörel dağılımı pay büyüklüğüne göre sıralandığında ilk olarak yüzde 21,2 ile hizmet sektörü başı çekmektedir. Peki Sanayinin Milli Gelir İçindeki Payı Nedir? Sanayi sektörünün GSYH içindeki payı ise, 2016 yılının tamamı dikkate alındığında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 oranında büyüme gerçekleştirerek yüzde 19,7 olarak ölçüldü. Bu oranın milli gelir içindeki payı ise 511 milyar TL olarak hesaplanmıştır.

Sanayi sektörünün 2017 yılı ilk çeyrekte gerçekleşen milli gelir içerisindeki payı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %5,3 artmıştır. Kesin olmamakla beraber; Endüstri 4.0 ile akıllı fabrikaların yaygınlaşması ve maksimum performansa ulaşması ile 2018 yılında büyüme oranının %10’un üzerinde olacağı öngörülmektedir.

Bu yazıyı paylaş