RPA Robotik Süreç Otomasyonu Nedir

robotic process automation, rpa,

RPA Robotik Süreç Otomasyonu Nedir

Türkiye Robotik Süreç Otomasyonu nedir? RPA ne demek? Robotic Process Automation evrimi faydaları uygulamaları ve örnekleri hakkında bilgilere aşağıdaki makalemizde ulaşabilirsiniz.

Robotik Süreç Otomasyonu Robotic Process Automation RPA Nedir?

Robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA), yapay zeka (Artificial Intelligence – AI) ile yazılımın kullanımı ve daha önce insanlar için gerekli olan yüksek hacimli, tekrarlanabilir görevleri ele alan makine öğrenme yetenekleridir. Bu görevler sorguları, hesaplamaları içerebilir. Kayıt ve işlemlerin bakımı, yazılım robotu veya botu olarak adlandırılan RPA teknolojisi tarafından bir çalışanı taklit ederek, uygulamalara girer, veri girer, görevleri hesaplar, tamamlar ve çıkış yapar.

RPA yazılımı bir kuruluşun BT altyapısının bir parçası değildir. Bunun yerine, bir şirketin teknolojiyi hızlı ve verimli bir şekilde uygulamaya koymasını mümkün kılarak, mevcut altyapı ve sistemleri değiştirmeden uygulanır.

rpa, robotik süreç otomasyonu, robotik süreç,

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation) RPA Evrimi

Her ne kadar “robotik süreç otomasyonu” terimi 2000’li yılların başlarına kadar izlense de, daha önceki yıllarda da gelişim süreci içerisindeydi.
RPA üç temel teknolojiden gelişti: Veri kopyalama, iş akışı otomasyonu ve yapay zeka.
Veri kopyalama, ekran görüntü verilerinin eski bir uygulamadan toplanması işlemidir, böylece veriler daha modern bir kullanıcı arayüzü ile gösterilebilir. Manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldıran ve sipariş yerine getirme oranlarını artıran iş akışı otomasyon yazılımının avantajları arasında, artan hız, verimlilik ve doğruluk ön plandadır. Son olarak, yapay zeka, bilgisayar sistemlerinin normalde insan müdahalesi ve istihbarat gerektiren görevleri yerine getirme yeteneğini içerir.

Robotic Process Automation (RPA) Robotik Süreç Otomasyonunun  Faydaları

Robotik süreç otomasyon teknolojisi, organizasyonlara dijital dönüşüm yolculuklarında yardımcı olabilir:

  • Daha iyi müşteri hizmeti sunmak
  • İş operasyonlarının ve süreçlerin düzenlemelere ve standartlara uygunluğunu sağlamak
  • Süreçlerin daha hızlı tamamlanmasına izin verilmesi
  • Süreç verilerinin sayısallaştırılması ve denetlenmesiyle gelişmiş verimlilik sağlanması
  • Manuel ve tekrarlayan işler için maliyet tasarrufu yaratmak
  • Çalışanların daha verimli olmalarını sağlamak

rpa, robotic process automation,

RPA Robotik Süreç Otomasyonu – Robotic Process Automation Uygulamaları

Robotik süreç otomasyonunun en iyi uygulamalarından bazıları şunlardır:

Müşteri Hizmetleri

RPA, e-imzaların doğrulanması, taranan belgelerin yüklenmesi ve otomatik onaylar veya reddetmeler için bilgilerin doğrulanması dâhil olmak üzere, iletişim merkezi görevlerini otomatikleştirerek şirketlerin daha iyi müşteri hizmetleri sunmasına yardımcı olabilir.

Muhasebe

Kuruluşlar genel muhasebe, operasyonel muhasebe, işlem raporlama ve bütçeleme için RPA kullanabilirler.

Finansal Hizmetler

Finansal hizmet sektöründeki şirketler, RPA’yı döviz ödemeleri, hesap açılışlarını ve kapanışları otomatikleştirme, denetim taleplerini yönetme ve sigorta taleplerini işleme koyma için kullanabilirler.

Sağlık Hizmetleri

Tıbbi kuruluşlar, hasta kayıtlarını, talepleri, müşteri desteğini, hesap yönetimini, faturalandırma, raporlama işlemlerini ve analitiği yürütmek için RPA’yı kullanabilirler.

İnsan Kaynakları

RPA, çalışanların bilgilerini ve zaman çizelgesi gönderme süreçlerini güncelleyerek, onboarding ve offboarding dahil olmak üzere İK görevlerini otomatikleştirebilir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

RPA, satın alma, sipariş işleme ve ödemeleri otomatikleştirme, stok seviyelerini izleme ve gönderileri izleme için kullanılabilir.

RPA ve Düzenli Otomasyon Arasındaki Farklar

Robotik süreç otomasyonunu geleneksel BT otomasyonundan ayıran, RPA yazılımının değişen koşullara, istisnalara ve yeni durumlara karşı farkında olma ve uyum sağlama yeteneğidir. Robotic process automation yazılımı mevcut yazılım uygulamalarındaki belirli işlemlerin eylemlerini yakalamak ve yorumlamak için eğitildikten sonra, verileri manipüle edebilir. Yanıtları tetikleyebilir, yeni eylemler başlatabilir ve diğer sistemlerle bağımsız olarak iletişim kurabilir.

RPA yazılımı, akışkanlıkla etkileşime girmesi gereken çok farklı ve karmaşık sistemlere sahip kuruluşlar için özellikle yararlıdır.
Örneğin, bir insan kaynakları sisteminden gelen bir elektronik formun bir posta kodu eksik olması durumunda, geleneksel otomasyon yazılımı formu bir istisna olarak işaretler ve bir çalışan, istisnai durumu doğru posta kodunu arayarak ve forma girerek ele alır. Form tamamlandıktan sonra, çalışan, bordroya gönderebilir, böylece bilgi kuruluşun bordro sistemine girilebilir.
Bununla birlikte, RPA teknolojisi ile uyum sağlama, kendi kendine öğrenme ve kendi kendini düzeltme becerisine sahip yazılım istisnayı ele alır ve insani yardım olmadan bordro sistemi ile etkileşime girer.

Bu yazıyı paylaş