Omnichannel Kavramı Endüstri 4.0 açısından Nasıl Bir Rol Üstleniyor?

Omnichannel Kavramı Endüstri 4.0 açısından Nasıl Bir Rol Üstleniyor?

Bugünün pazarlama stratejilerinde en meşhur olan kavramlardan birisi Omnichannel. Genel tanımı ile üretim sonrasında müşteri ile kurulan ilişkide aktif olan tüm kanalların birbiri ile tutarlılık içerisinde kurgulanması. Endüstri 4.0’ın üretimin her aşamasında makine, insan ve ürün arasında üstlendiği bağlayıcı rolü düşündüğümüzde, üretimin en nihai hedefi olan müşteri açısından omnichannel kavramı Endüstri 4.0’ın en önemli tamamlayıcı unsuru olarak ele alınabilir.

Fiziki Ticaretten Online Ticarete

Mağazalardan alışveriş gerçekleştirme alışkanlıklarımız uzunca bir süredir e-ticaret alanına eğilim gösterse de bilinçli kullanıcılar ya da online mecradaki ticari faaliyete tamamen güven duyulan bir alışveriş kültürü dünya ortalamalarına bakıldığında gelişmeye muhtaç. Bu noktada, müşterilere kusursuz bir alışveriş ortamını sağlamak e-ticaretin de geleceği bağlamında son derece önemli.

Kanallar Arası Entegrasyon ve Bu Sürecin Karlılığa Katkısı

Bir müşterinin ilişki içerisinde olduğu bir markanın fiziki ve online mağazaları, müşteri ilişkileri, iade ve değişim gibi taleplerini karşılayacak olan lojistik, ürünün bakım ihtiyacını ve zamanını bildirecek olan ürün – makine ilişkisi, alışveriş esnasında kullandığı tüm elektronik cihazlarda görmek istediği tutarlı bilgi akışı ve tüm bu sistemlerin senkronik olarak birbiri ile gösterdiği uyum Omnichannel’ın temel unsurlarından.

Omnichannel’ın Verimlilik Ölçütü

Müşteri ve ürün arasındaki kanalların entegrasyonunda verimliliği değerlendirebilmenin esas ölçütü müşterinin deneyimi. Müşterinin gözünden takip edilen tüm süreçler ne kadar birbiri ile entegre hale getirilebiliyor ve kişiye güven duygusu sağlıyor ise e-ticaretin de bu oranda gelişeceği açık. Bununla birlikte, şirketlerin fiziki koşullardan çok daha düşük maliyetle pazarlama ve satış operasyonunu gerçekleştirdiğini ve markaların müşterilerini kalıcı hale getirmesinden kaynaklı karlılığı da görmemiz gerek.

Endüstri 4.0 Bağlamında Omnichannel: Dijital Transformasyon 

Bahsettiğimiz tüm entegrasyon süreçleri, yalnızca Omnichannel’ın pazarlama alanındaki faaliyetlerinde değil, birçok marka ve kuruluşun kalite değerlendirme kriterlerinde de en önemli faktör olan dijital dönüşümü ne kadar sağlayabildiği ile doğrudan ilişkili. Dolayısıyla Endüstri 4.0 bünyesinde değerlendirebileceğimiz kanallar arası tutarlılık, nesnelerin interneti ve tüm dijital inovasyonun üretim aşamalarına entegre edilmesi ile sağlanabilmekte.

Dijital dönüşümün ilgili adaptasyon ve entegrasyon aşamalarında en verimli şekilde gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bir kurumun bünyesindeki teknolojik eksikliği gidermesi ya da yeni dijital gelişmeleri takip ediyor olmasının yeterli olmadığı. Kurumların kendi dinamiklerine ve ihtiyaçlarına göre geliştirilecek olan omnichannel uygulamalarının Endüstri 4.0’ın tüm unsurlarını bir bütün olarak değerlendirdiği takdirde sonuç vereceğini unutmamak gerek.

Bu yazıyı paylaş