Nesnelerin İnterneti Şirketiniz İçin Risk mi Kâr mı?

Nesnelerin İnterneti Şirketiniz İçin Risk mi Kâr mı?

Dijitalleşme, geleceğin üretiminin ve rekabetçi ortamının can alıcı noktası olarak tanımlanıyor. (1) Dijitalleşmeden kasıt, mobil teknolojilerin, bulut teknolojisinin, yapay zekanın, robotların kullanımını ve büyük veriyi analiz etmeyi temsil ediyor.

Nesnelerin interneti de bu kapsamda yer alıyor.

Nesnelerin interneti, cihazların arada insan faktörü olmadan birbirleri ile etkileşmelerini ve bu etkileşimin yansımalarını temsil ediyor. Nesnenin kendisi, nesnelerin birbirleri ile iletişim halinde olmalarına, birbirlerinden data aktarımına, datanın analizine olanak sağlayan ağ yapısı ve bilgisayar sistemleri nesnelerin internetinin yapı taşlarını oluşturuyor. Otomotiv, enerji, sağlık, inşaat nesnelerin internetinin etkin biçimde kullanıldığı sahalar.

Peki bu anlayışla kurgulanmış bir sistem kurum açısından bir riske mi yoksa bir kârlılığa mı işaret ediyor? Her sistemin kendine ait avantajları ve dezavantajları olması son derece doğal. Önce avantajlara ve gerekliliklere sonra ise risklere bakalım.
 

Avantajlar ve Gereklilikler

Stratejik kararları hızlı ve etkin biçimde almak, üretimi artırmak, maliyeti düşürmek, enerjiyi en doğru ve verimli şekilde kullanmak, zamandan tasarruf etmek nesnelerin internetinin avantajları olarak sıralanabilir. Elbette bu yeni düzen yeni gereklilikleri de beraberinde getiriyor.

Gereklilik 1- Yaratıcı İnsanlara Duyulan İhtiyaç

Söz konusu sistem, bu yapıları yönetebilen, yaratıcı ve donanımlı insanlara olan ihtiyacı da  gün yüzüne çıkarıyor. Çalışanlar söz konusu olduğunda yeni bir İK anlayışının gerekliliği de beliriyor. Deloitte’in 2016 Raporu’na göre (2), insan kaynakları artık süreç odaklı değil, bireylerin deneyimlerine odaklı olarak kurgulanıyor. Bireylerin dijital dönüşümü ne şekilde deneyimledikleri ve bunu işlerine ne yönde yansıttıkları da bu yaklaşımın önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor.

Gereklilik 2- Çalışanların Birbirleri ile Etkin Bağlantısı

Çalışanların önlerindeki veriyi en hızlı ve güvenli şekilde analiz ederek en doğru kararı almaları bir kurum çatısı altında beklenen hedeflerden. Söz konusu hedefe yönelik ürünler bu noktada varlıklarını hissettiriyorlar. Bir örnek verecek olursak: Giyilebilir teknolojik aletlerden olan Intel’in Recon-Jet pro gözlükleri, çalışanların birbirleri ile bağlanarak bilgi paylaşımını en hızlı ve etkin yoldan yapmalarına güzel bir örnek teşkil ediyor. ‘‘Çalışma biçiminizi sonsuza dek değiştirecek” sloganı ile tanıtılan bu giyilebilir teknolojik alet, depoda bir ürün hakkındaki bilgilere anında erişebilmekten, bir hastanın başındaki sağlık görevlilerinin ilgili uzmana bağlanarak hasta için en uygun şartları yaratmalarına kadar uzanan geniş skalada destek sağlıyor. Farklı sahalardaki çalışanlar birbirlerine bağlanabiliyorlar, mobil olarak en hızlı ve etkin kararları almaları için elverişli şartlara ulaşıyorlar.

 

Önemli Riskler: Siber Güvenlik ve Mahremiyet

Siber güvenlik önemli bir başlık olarak kaşımıza çıkıyor. Bu noktada, akıllı sistemlerin risk faktörlerini kontrol altında tutabilecek yeni yapıların ve yasaların önemi aşikar. Güvenliğin çok önemli bir başlık olduğunun farkında olarak işletmeyi bu yeni düzene adapte etmeye çalışmak belki de en gerçekçi yollardan biri.

Bilgilerin gizliliğinin ihlal edilebilme olasılığı da nesnelerin interneti ile ilgili risk özelliği taşıyan boyutlardan. Mahremiyetin korunmasına yönelik teknik ve yasal düzenlemeler bu noktada hayati bir konum teşkil ediyor. Elbette kullanıcıların güvenlik ve mahremiyet hakkındaki farkındalıkları da çok önemli.

Bütüncül Bir Yaklaşım Gerekiyor

Nesnelerin interneti avantajları, zorlukları, insan gücünün yeniden tanımlanması, yeni iş modelleri ve yeni çalışan profilleri ile birlikte çok kapsamlı bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Kurumlarını bu yeni boyuta taşımak isteyenlerin şirketlerinin kültürlerini ve organizasyon yapılarını iyi analiz etmeleri gerekiyor. Nesnelerin internetinin avantajlarından faydalanmak için bireyler kendi kurumları özelinde düşünerek en doğru adımları atmalılar; avantajların yanında risklerin de farkında olmalılar.


(1) https://www-ssl.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/events/hannover-messe-iot-event-brief.pdf

(2) https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/human-capital/global-human-capital-trends-2016.pdf

Bu yazıyı paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.