Kurumsal MES (Üretim Yönetim Sistemi) Buluta Taşınıyor

Kurumsal MES (Üretim Yönetim Sistemi) Buluta Taşınıyor

En az yirmi yıldır, Üretim Yönetim Sistemi(MES), envanterin izlenmesinden kalite kontrolünü yönetmeye kadar tüm üretim bölümlerindeki işlemleri koordine ederek, fabrikanın esas yükünü taşıyan unsur olmuştur. Belki bir üretim hattı ile başlayıp sonrasında bütün fabrikaya yayılmıştır. Yıllar geçtikçe, MES’in dünya çapında çok sayıda tesisi yönetebilen olgun ve sofistike bir sistem haline geldiğini gördük. Topladığı verilerin değerini ve üretim süreçlerini görünür hale getirmesi sayesinde MES, stratejik bir global sistem olarak anılma hakkı kazanmıştır.

Üretim işlemlerinde böyle bir öneme sahip olan MES’in işletme sistemlerinde de yer alması gerekmez mi? Evet, elbette gerekir. Ve sonunda, öyle bir yere sahip oluyor gibi görünüyor.

ANKET BULGULARI:

Gartner ve MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) tarafından MES uygulamalarının değeri konusunda yıllık olarak yapılan anket 3. yılında yeni bir anlayışı ortaya koydu. Katılımcıların çoğunluğu (%57’si), MES yatırımlarının geçmişte tek bir alan için yapılan satın almalar ve bir kerelik yapılan satın almaların aksine kurum odaklı olduğunu belirttiler.

Uzun vadeli değer için geleceğe yatırım, 112 MES uygulayıcısı tarafından 2014 anketinde anahtar kavram olarak belirlendi ve ek olarak aşağıdaki üç maddenin önemine dikkat çekildi:

  • MES’in bir kurumun toplam üretim stratejisinin bir parçası olarak kabul edilmesi
  • Bulut tabanlı MES’e doğru yönelme
  • İstenen sonuçlar ile MES yatırımlarını ilişkilendiren bir Mükemmellik Merkezinin (COE) yaratılması

Belki de bu noktalardan bazıları -özellikle, bulutta veri saklamaya yönelme – imkansız görünebilir. Fabrikada güvenlik ana husustur. Ve çok geçerli bir husustur. Ancak kritik verileri korumak için gereken teknoloji artık mevcuttur. Bunun sadece stratejik bir plana dönüştürülmesi gereklidir. Bu arada, fabrika yöneticileri bulut depolama kullanarak büyük bir konfordan faydalanıyorlar.

Gartner/MESA anketine katılanların %52’si bugün MES’in her tesislerinde mevcut olduğunu söylese de, iki yıl içerisinde bu rakamın %28’e düşmesi bekleniyor. O zamana kadar şirketlerin %21’i, MES’i karma bir buluta kuracak ve uygulamalar bu bulut içerisinde harici bir ortamda saklanacak; fakat raporlama, temel performans göstergeleri (KPI) ve sürekli süreç iyileştirme girişimleri için tesislerinde veri saklanmaya devam edecek.

Herkese açık bir alanda MES?

Katılımcıların %4’lük başka bir bölümü MES’i 2017 içerisinde buluta taşımayı planladıklarını söyledi.

Korkudan nefesiniz mi kesildi? MES’i halka açık buluta taşımak bu kadar da korkutucu olmamalı. Bulut, gizemli ve oldukça yanlış anlaşılmış bir teknoloji platformudur ve aslında oldukça sağlam ve güvenilirdir. Şunu kabul edelim; hepimiz bir zamanlar MSN Hotmail veya Yahoo mail’in paylaşımlı depolama alanından faydalandık. Buna ek olarak, Google ve Apple gibi şirketler işlerini bulut içerisinde kurdu. Kuruma sağlanan bağlantı oldukça güvenliyken, bulut alanınızı daima gizli tutmanın yolları mevcuttur.

Gartner’ın en son yayınlanan raporuna göre, bulut teknolojisini kullanmak işletme zekası açısından işleri daha iyi hale getiriyor:

“Hızlı kurulum ve esnekliği artıran ve maliyetleri azaltan hızlı değer yaratma gibi faktörler bulut sistemlerde sanallaştırma ve uzaktan erişim için ana motivasyonu oluşturuyor. Dahası, buluta doğru yönelim, MES ile ilgili belirtilen yetenek ve beceri engellerinin – özellikle iç kaynak ve personel sorunları ve kaynaklarının kullanılabilirliği ve kalitesi (hem iç hem de dış)- hafifletilmesine yardımcı olabilir. ”

Mükemmellik Merkezi (COE) önemli bir rol oynuyor

Tabii ki, bir uygulama bir kurumu kapsamaya başladığında, en iyi uygulamaların ve politikaların mevcut olması gerekir. Bu sebepledir ki ankete katılanların %39’u, standart süreçler bulmak, geliştirmek ve korumak için Bilişim Teknolojisi COE’si (katılımcıların %50’nin yakın bir gelecekte sahip olacaklarını söylediği) ile uyumlu bir MES COE’ye geçtiğini belirtmişlerdir. MES Mükemmellik merkezi, MES programlarının yaşam döngüsünü yönetebilir ve daha hızlı fayda kazanılmasını sağlayabilir, diyor Gartner.

Bu amaçla, uzun süreli değer yaratan üreticiler MES kullanan bir kurumda; kaliteyi artırmak, ağ genelinde görünürlüğü artırmak, en iyi uygulamaları icra etmek, döngü sürelerini/teslimat sürelerini azaltmak, varlık kullanımını artırmak, çalışanların karar verme mekanizmasını, nakit akışını ve mevzuata uygunluğu iyileştirmek ve IT altyapısını modernize etmek gibi kavramları aramaktadırlar.

Sonuç olarak, MES basmakalıp bir kapalı fabrika sistemi olmaktan öteye geçerek, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) ve diğer işletme sistemlerinin yanında hakettiği yeri almaktadır. Bu noktan itibaren, fabrikanın dört duvarından çıkıp stratejik bir araç haline gelen MES için sınır yoktur.

Bu yazıyı paylaş