Kaynak Verimliliği Nedir?

kaynak verimliliği, etki kaynak kullanımı, kaynak analizi

Kaynak Verimliliği Nedir?

Kaynak Verimliliği Nedir?

Sanayide kaynak verimliliği potansiyelinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Enerji, su ve ham madde tasarrufu toplam kaynak tasarruf potansiyeli ile birlikte kaynak verimliliğini etkin kullanabilmemize olanak sağlamaktadır. Tüm bu kalemleri tek tek analiz etmek oldukça zor bir işlemdir. Bu sebeple Üretim Yönetim Sistemi uygulamaları kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde tüm verileri tek bir analiz ekranında görebilir ayrıca, uzaktan müdahalede de bulunabilmektedir. Detaylı bilgi için +90 212 257 94 19 nolu telefondan bizi arayabilir veya info@proente.com adresine mail atabilirsiniz.

kaynak kullanımı, kaynak kullanım izleme, izleme programı, takip programı,

Kıt Kaynaklar Ve Sonsuz İnsan İhtiyaçları

Dünyada gelişen her şeye insan ihtiyaçları neden olmuştur. Endüstrinin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde de en önemli etken insan ihtiyaçlarıdır. İnsan ihtiyaçları süreklilik arz eder ve sınırsızdır fakat bu ihtiyaçları karşılayacak kadar mal ve hizmet bulunmamaktadır. Kaynaklar kıt olduğu halde yeni kaynaklar da yaratılamamaktadır. Peki, bu kıt kaynaklar ile sonsuz olan insan ihtiyaçları nasıl karşılanacaktır? İşte bu dengeyi sağlayabilmek için İktisat Bilimi var olmuştur.  İktisat Biliminin amacı sadece insan ihtiyaçlarını karşılamak değildir. İhtiyaçları karşılayacak olan mal ve hizmetleri meydana getiren kaynaklar (girdiler) ile de ilgilenmektedir. Mal ve hizmetler birer çıktıdır. Çıktıların meydana gelebilmesi için de belli başlı girdi dediğimiz kaynaklar kullanılır. Endüstri ise girdilerin çıktıya dönüştürüldüğü fabrika topluluğudur.

Kaynak Verimliliğinin Önemi

Dünya nüfusunda meydana gelen hızlı artış, ekonomide ki büyüme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yaşam standardının yükselmesi sonucunda ihtiyaçlarda da hızlı bir artış olmaktadır. Kaynaklar ise sınırlı kalmaya devam etmektedir. Kaynaklarda artış olmaması kaynak verimliliğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kaynak verimliliği; sınırlı ve tükenebilir olan kaynakların daha verimli kullanılması ile daha fazla ürün meydana getirmek demektir. Kaynakların daha verimli kullanılması hem maliyeti etkilemektedir hem de israfı önlemektedir. Bu da çevrenin daha az kirlenmesi demektir.

kaynak analizi, kaynak yönetimi,

Kaynak Verimliliğinin Piyasaya Etkisi

Kaynak verimliliği sadece girdilerin tam kullanılması ile de sınırlı kalmamaktadır. Bazen mal ve hizmetler üretilirken ortaya çıkan ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi de kaynakların verimli kullanılması anlamına gelebilir. Mal ve hizmet üretilirken kaynakların tam kullanımı piyasada rekabet ortamına da yol açabilir. Çünkü bir malı üretirken eğer girdiler eksiksiz ve tam kullanılır israf edilmez ise malın maliyeti azalacaktır ve bu da malın fiyatına yansıyacaktır. Bunun sonucunda da fabrikanın ürettiği malı  piyasaya daha uyguna arz etmesine ve rekabeti elinde tutmasına neden olacaktır.

Bu yazıyı paylaş