Endüstri Alanında Yaşanan Gelişmelerin Sınıflandırılması

endustri-alaninda-yasanan-gelismeler1

Endüstri Alanında Yaşanan Gelişmelerin Sınıflandırılması

Endüstri alanında yaşanan gelişmelerin sınıflandırılması nasıldır… Endüstri devrimin başlamasından bugüne kadar olan gelişmeleri; 1. Endüstri Devrimi (1760-1830) – 2. Endüstri Devrimi (1830-1945) – 3. Endüstri Devrimi (1945-….) ve Endüstri 4.0 olarak sınıflandırıp detaylı bilgilerle sizlere sunmaktayız.

Endüstri alanında yaşanan gelişmelerin sınıflandırılması…

İlk Endüstri Devrimi

Endüstri devrimi 250 yıl kadar önce İngiltere‘de başladı. Zanaatkârların tekelindeki üretim sektörü, önce su değirmenleri ardından buhar makinelerinin geliştirilmesiyle fabrikalara devroldu. İnsan gücünü kat be kat aşan yetenekleriyle makineler, hem üretim hızını hem de standardizasyonu sağladı. Peki, o günden bu güne, endüstri alanında yaşanan gelişmelerin sınıflandırılması nasıldır? Sanayi tarihçileri 1760-1830 yılları arasındaki bu erken dönem sanayileşmeye 1. Endüstri Devrimi adını vermektedirler.

2. Endüstri Devrimi

Endüstri devriminin ikinci dönemi 1830-1945 yılları arasına denk gelir. Dönem kendi içinde kömür çağı ve petrol çağı olarak ikiye ayrılır. İlk aşamada tren, ulaşımın hızını arttırarak mal ve insan nakliyesini ucuz, konforlu ve süratli hale getirdi. Değiştirilebilir parçalar, sanayi standartlarının temellerini attı. Ucuz çelik üretim yöntemleri ve çimento inşaat teknolojilerini değiştirdi. 2. Endüstri Devrimi‘nin bu ilk dönemi, buhar makinelerinin çağı olarak adlandırılabilir. Dönemin enerji kaynağı kömürdür.

2. Endüstri Devrimi’nin ikinci dönemi ise 1875-1945 yılları arasındadır. Elektrik üretimi ve içten patlamalı motorlardaki gelişmeler, dönemin merkezinde yer alır. Kömür, yerini başka bir enerji kaynağı olan petrole bırakır. 20. yüzyılın ilk yarısındaki iki dünya savaşı ve bunların yarattığı zorlu rekabet ortamı, gelişmenin hızını on yıllarca ileriye taşımıştır.

endustri-alaninda-yasanan-gelismeler2

3. Endüstri Devrimi

Üçüncü ve hala içinde olduğumuz dönem 1945’ten bugüne kadar olan zaman aralığındadır. Bu dönemde makinelere karmaşık işler yaptırılabilmesini sağlayan akıllı mantık devreleri, endüstriye yeni olanaklar sağlamıştır. Eskiden makinelerin yapamayacağı düşünülen işleri yapabilen, koordine olmuş programlanabilir robotlar, endüstriyel üretimi, geçen 70 yılda dört kattan fazla arttırmıştır. Malzeme bilimi 3. Endüstri Devrimi’nin önemli bir ayağıdır. Polimerler ve ardından nano teknolojik materyaller o güne kadar görülmeyen uygulamaların önünü açmıştır. “Soğuk Savaş” ve “Uzay Yarışı” dönemin itici gücü oldu. Dönemin en büyük ilerlemeleri, nükleer teknolojiler, uzay araçları ve bilgisayarlardır.

endustri-alaninda-yasanan-gelismeler3

Endüstri 4.0

Bugün başka bir devrimin eşiğindeyiz. Endüstri 4,0. Kısaca veri teknolojilerindeki gelişmeler, maddelerin interneti kavramını doğurdu. Ekonomiye yeni bir bakış açısı getiren bu anlayışa göre nesneler arasındaki bağlantıları kontrol etmek önümüzdeki endüstriyel gelişmenin bel kemiğini oluşturacaktır. Ortak bilgi havuzları, sektör-üniversite-devlet laboratuvarları konsorsiyumları gibi büyük projeler bu amaçla kurulmuştur ve kurulmaktadır. Teknik bilginin etkili ve hızlı iletimi, günden güne gelişen otomasyon sistemleriyle birleşerek, sektörün koordinasyonu sağlayacak verimli bir yapı oluşturmak önümüzdeki devrimin hedefidir. Bugüne kadar insan aklının alamayacağı karmaşıklıkta olduğu düşünülen serbest piyasa bilişim teknolojilerindeki son gelişmelerle daha verimli hale getirilmek istenmektedir.

Bu yazıyı paylaş