Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik

Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik

Endüstri 4.0 ile gelen geniş ağ ve yüksek oranlı veri paylaşımı, firmaların siber emniyet talebini süratle artıracaktır. Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik ayrı düşünülemez. Bu yüzden büyük şirketler siber güvenliğe yönelik uyarlanmış bir risk idare sistemi ve emniyet stratejisine gereksinim duymakta. Şirketler, kazançlarının kötü yönde etkilenmemesi için operasyonel emniyet ve koruma geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ürünlerin, bilgilerin ve fikri mülkiyetin tesirsiz ve kötü emelli şahıslara karşı korunması hedefiyle şirketler kesinlikle siber emniyet tedbirleri almalı ve Endüstri 4.0’a uyum sağlamak hedefiyle sahip olunan emniyet sistemlerini de sık sık geliştirmeliler.

Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik Hususunda Verilerin Emniyet Riski

“Endüstri 4.0, dijitalizasyon, Nesnelerin İnterneti (IoT), yeni servisler, bilgiler ve bağlantılar” aynı zamanda bilgisayar korsanlarına veri hırsızlığı ve saniyesel casusluk amacıyla yeni yollar açmaktadır. 4. Sanayi Devrimiyle büyük şirketler siber risk tehdidinin artacağına inanmakta ve bu amaçla çözüm yolları aramaktadırlar.

Siber saldırılar, şayet tedbir alınmazsa Endüstri 4.0 üstünde yıkıcı bir tesir yaratabilir. Akıllı üretim sistemlerini, veri paylaşımını, geniş veri ağlarını bozabilecek virüsler, şirketlerin üretim tesisleri üzerinde çok kötü etkiler yaratabilir. Ancak büyük şirketler bu risklerin ilerlemiş risk idaresi ve emniyet stratejileri çevresinde önlenebileceğini düşünmektedir.

Kapsamlı Siber Koruma Nasıl Sağlanır?

Birçok şirket bu hususta birbirlerinden değişik stratejiler geliştirmektedir. Siber emniyet konusunun bu denli mühim olmasının nedeni, stratejilerin değişmesiyle tehditlerin bu stratejilere ayak uydurabilmesidir. Yani her tasarlanmış emniyet stratejisine karşı yeni bir emniyet tehdidiyle karşılaşmak olağandır. Bu yüzden emniyet tedbirleri sık sık güncellenmeli ve denetlenmelidir.

Yani saldırılara karşı korunmak isteyenler, korsanlardan hep birkaç adım önde olmalıdır. İşte, Siemens gibi büyük kuruluşlar hem kendi şirketlerine hem de müşterilerine bu bağlamda tehdit risklerini en aza indirmek amacıyla kapsamlı teknikler geliştirmektedirler. Bu teknolojiler günceldir ve yeni gözdağlarına karşı hep bir istikrar içersinde uyum sağlamaktadırlar.

Emniyet tedbirleri yalnızca gelen tehdidi tedbireye çalışmakla yetinmemeli, istikbal gözdağlarına karşı da stratejiler geliştirilip tedbirler alabilmelidir. Kapsamlı bir siber koruma sağlanabilmesi amacıyla bu çok mühimdir. Siemens bu yüzden daimi ve derin bir savunma konsepti geliştirmiştir. Bu güvenliğe çok kapsamlı bir bakış açısıdır ve kurumların etkinliklerinin bütün hayat döngüsüne birleşik olacak daimi bir sistemdir. Yani emniyet etkinlikleri, geliştirme ve mühendisliğin yanı sıra servis ve operasyon etkinlikleri esnasında da göz önünde bulundurulacaktır. Bu kullananlara fiziksel emniyet, ağ güvenliği ve sistem-yazılım bütünlüğünü birleştirerek kapsamlı ve daimi emniyet mekanizmaları sağlayacaktır.

Ayrıca Siemens’in emniyet portfolyosunda tespit edilen birimler arasındaki ilerlemiş etkileşim, problemlerin çözülmesini mümkün kılabilecek mühim unsurlardandır. Emniyet çözümleri otomasyon sistemleri ve saniyesel üretim merkezleri arasında bir şebeke operasyonu gibi çalışmalıdır. Tamamen birleşik otomasyon, saniyesel etkileşimin verimliliğini ve saniyesel emniyet, siber gözdağlarına karşı üretim merkezlerinin kapsamlı korunmasını sağlamaktadır. Endüstriyel emniyet hizmetleriyle riskleri azaltmak ve üretim devamlılığını sürdürmek amacıyla sık sık koruma sağlanmakta ve uçtan uca siber emniyetle tam kapsamlı, ilerlemiş bir emniyet zihniyeti oluşturulmaktadır. Siemens Pazarlama Müdürü, Oliver Narr, “Endüstriyel emniyet; üreticiler, entegratörler ve otomasyon sistemleri operatörleri amacıyla mühim bir endişedir. Siemens bu bozukluğun çözüm adresi olacaktır” diyerek Siemens gibi büyük şirketlerin bu konuyu ne kadar çok önemsediklerini bizlere göstermekte ve oluşturulan çalışmalarının önemini anlamamızı sağlamaktadır.

Sonuç olarak, Endüstri 4.0 ile gelen bağlantı ve etkileşim protokolleri ile beraber mühim ölçüde artacak siber gözdağlarına karşı kritik saniyesel sistemleri ve üretim hatlarını güvenliğini sağlamak büyük bir gereksinim olacaktır. Endüstri 4.0 ve Siber Güvenlik üreticiler için önemlidir. Siber emniyet konusunun mühim olmasının nedeni ise, veri hırsızlarına, bilgisayar korsanlarına ve saniyesel casuslara karşı tedbir alınmazsa yıkıcı neticelerle karşılaşabilecek olunmasıdır. Bu yüzden büyük şirketler tarafından geliştirdikleri emniyet taktikleri  ve teknikleri ile dışarıdan oluşabilecek tehditleri en aza indirmeye hem de yok etmeye çalışmaktadır.

Bu yazıyı paylaş