Endüstri 4.0’dan Korkmak Yerine Bu Dönemin Faydalarına Bakabilmek Gerekiyor

Endüstri 4.0’dan Korkmak Yerine Bu Dönemin Faydalarına Bakabilmek Gerekiyor

Endüstri 4.0 ve dönüşüm denildiğinde çoğu işletme hem konuşulan dile yabancı olduğundan hem de vurgulanan unsurların çok büyük yatırımlar gerektiren karmaşık sistemlerle hayata geçirilebileceğinden korkarak değişime direnebiliyor.

Mevcut düzende, hele ki satış yapılabiliyorsa, şirket uzun yıllardır faaliyette ve kâr edebiliyorsa genel yaklaşım, düzeni bozmaya gerek olmadığı şeklindedir. Oysa ki değişen rekâbet ve pazar koşulları, iyi olan göstergeleri çok kısa bir sürede tersine çevirebilir ve işletme gerekli olan dönüşüme dâhil olmaya ikna olduğunda yatırımlar için ihtiyaç duyulacak süre kalmayabilir. Dönüşümden uzak kalmak yerine bunun faydalarını bilip işletme için en uygun modelle hemen işe koyulmak en iyi seçenek.

Aşağıda bu çağın bize getirdiği belli başlı faydaları sıraladık. İnanıyoruz ki, çağa ayak uyduran işletmelerimizde bahsettiğimiz başlıklardaki faydaların çok daha fazlası görülecek.

Optimizasyonla ve Otomasyonla Verimliliğin Artırılması

Endüstri 4.0 dönüşümünün akla gelen ilk temel faydasının, otomasyonu ve optimizasyonu ön planda tutarak gerekirse yeni iş modelleri ortaya çıkararak, sanayiyi daha verimli, hızlı ve müşteri merkezli hale getirmek olduğunu söyleyebiliriz. Optimizasyonun sağlanabilmesiyle, hataların en aza indirilmesi dolasıyla da kayıpların azaltılması ve daha çok kâr edilmesi gibi yan faydaların da işletme açısından söz konusu olabileceğini görebiliriz. Benzer şekilde, otomasyonun sağlandığı bir üretim hattından anlık alınabilecek ve işlenebilecek verilerle, üretim planlamasına bağlı olarak yapılacak etkin stok yönetimi, hem depolama maliyetlerini hem de tedarik zincirindeki masrafları en aza indirerek yararlı olacaktır.

Gelişmiş İzleme ve Yönetimle Sürdürülebilir Bir İş Modeli

Dijital dönüşüm dediğimizde neredeyse her konunun içerisinde olan veri yönetimi, verinin anlamlandırılması, işletilmesi, izlenmesi, yönetilmesi ve bakımı konularında da yine başrolde. Endüstri 4.0 ile birlikte yaygınlaşan pek çok teknolojik altyapı ve sistem, operasyonel yapılardaki sorunların henüz oluşmadan tespit edilmesine veya oluşan sorunun sebebinin daha kısa sürede bulunmasına da katkıda bulunuyor. Bu da işletmeye daha az zaman kaybı, daha çok üretim olarak geri dönüyor.

Daha Kaliteli Ürünler

Müşteri taleplerinin ürünün tamamlanma aşamasına kadar alınabildiği, müşteri ihtiyacına göre şekillenmelerin üretim bandında yapılabildiği, bunları sağlayan sistem entegrasyonlarının ve veri alt yapılarının olduğu bir dünyada çıkan ürünler de pazarda daha kaliteli olarak nitelendirilmektedir.

Dönüşümün gereği olarak fabrikalar akıllandıkça, robotlar ile birlikte makina-makina-insan arasındaki bilgi akışı da gelişmektedir. Yakın gelecekte göreceğimiz insansız fabrikalarda hataların sıfıra indirilmesi amaçlanacaktır.

Daha İyi Çalışma ve Yaşam Şartları

Özellikle sensör teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte iş güvenliği anlamında önleyici sistemler de farklı bir boyuta taşındı. İnsan faktörünün getirdiği riskleri kontrol noktalarına bağlı olarak minimize eden, sürekli dinleyen, ölçen ve yorumlayan yazılımlarla birlikte sorunlu durumların tespitini sorun henüz oluşmadan yapabilen bir yapı içinde çalışanlar da daha güvenli şartlarda hizmet verebiliyorlar.

Ayrıca, yeni teknolojilere ayak uydurması gereken yeni çalışanların oluşturduğu Toplum 5.0’da da, insanların aldıkları eğitim, daha nitelikli fikirlerin üretilmesine yardımcı oluyor.

Özelleşen, Kişiselleşen ve Esnek Üretimle Gelen Kurum Kültürü Değişimi

Çevik, ölçeklenebilir ve esnek yapılarla karşılanabilecek müşteri ihtiyaçları, hem müşteri memnuniyetini sağlamakta hem de işletme için her defasında farklı düşünülmesini gerektiren durumlar oluşturmaktadır. Bu noktada da işletmede yeniyi arama ve sürekli iyileştirme yaklaşımı kurum kültürü olarak benimsenebilir.

https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/#Benefits_of_Industry_40

http://www.karel.com.tr/blog/2017-ve-sonrasinda-one-cikacak-10-teknoloji-trendi

http://www.metesen.org/akilli-uretim-cagiendustri4-0/

Bu yazıyı paylaş