Endüstri 4.0’da Üretimde Süreklilik

Üretimde Süreklilik

Endüstri 4.0’da Üretimde Süreklilik

Endüstri 4.0 ile birlikte üretim modelinin köklü bir dönüşüme uğradı. Bu dönüşüm sonrası yeni iş modeline nasıl uyum sağlanacağı konusunda endüstrinin tüm öznelerini zorunlu bir sorgulamaya yöneltti. Tüm otomasyon sistemleri, robotların üretime entegrasyonu, dijitalleşme, bulut teknolojisinin ve nesnelerin internetinin veriler ve makineler arasında kurduğu iletişim, en verimli şekilde üretimde süreklilik sağlamak üzere kurgulandı. Ancak esas sürekliliğin yeni üretim modelinde kontrol mekanizmasının ve güvenlik stratejilerinin doğru şekilde yapılandırılmasıyla sağlanacağını ifade edebiliriz.

Endüstri 4.0 ile Beliren Yeni İhtiyaçlar

Yeni Sanayi Devrimi’ne adapte olarak üretimini en karlı hale getirmeyi hedefleyen bir firmanın, tüm dijitalleşme süreçlerini tamamlayarak tam otomasyon hedefi ile üretim stratejilerini geliştirmesinin Endüstri 4.0’a tam manasıyla uyum sağladığı manasına gelmediğini söylemek gerek. Otomasyon sistemlerinin bütünü, makineler, insanlar ve ürünler arasında kusursuz bir raporlama sistemi temin ediyor. Fakat yine de alt-üst çalışan modeline dayalı geleneksel kontrol sistemleri ile ilerleyen iş yönetiminin yeni kontrolün diline de hakim olması gerekiyor.

Yeni Kavramları ve Kontrol Sistemlerini Okuyabilmek

Dijital dünya, yazılım sistemleri ve bulut teknolojisi gibi alanlarda uzmanlaşan kişiler bu dönüşüm esnasında istihdam ediliyor. Fakat değişen iş tanımları, firma sahiplerini ve yöneticilerini yepyeni bir öğrenme sürecine dahil etti. Birbiri ile iletişim halindeki, 7/24 üretimi temin eden otomasyon, işçi sınıfı tarihini, yönetici ve işçi arasındaki ilişkinin tanımını da dönüştürdü. Üretim bantlarında insan gücünün görünürlüğünü ve verimliliğini kontrol eden sistemler anlamsızlaştı. Dolayısıyla üretimde süreklilik yalnızca dijitalleşme ile sağlanamaz. Bu sistem için geliştirilen ve yeniden anlamlandırılan kontrol sistemlerindeki kodlarının okunabilmesi sayesinde gerçekleşebilir.

 

Üretimde Süreklilik İçin En Önemli Tehdit: Siber Güvenlik

İnternet teknolojisi, endüstrinin her alanına entegre olmaya başladı. En önemli tartışma da siber güvenlik alanında devam ediyor. Robotlaşma ile insan eli, üretimden daha fazla çekilmeye başladı. Böylece doğru orantılı, nesnelerin interneti ve bulut teknolojisinin iş birliği, üretimin de temeli haline geldi. Bu sayede makineler ve veriler arası artan iletişim gelişti. Fakat veri paylaşım sistemlerine dışarıdan erişim ihtimali, kurumlar açısından en ciddi tehdidi oluşturuyor. Öyle ki firmaların üretim gücünü artırmak ve üretimde süreklilik sağlamak için kurgulanan tüm dijitalleşme/makineleşme faaliyetleri siber güvenlik açıkları nedeniyle yıkıma uğrayabilir.

Fikir özgünlüklerinin yok edilmesi ve tüm üretim sürecini alt üst edecek veri sisteminin çökertilmesi açısından, üretim sürekliliği, siber güvenliği sağlamaktan geçiyor. İnterneti, dijital gelişmeleri yakından takip eden ve güvenlik önlemlerini çözebilen kötü niyetli yazılımlara karşı gelişmiş önlemleri sağlamak tabii ki mümkün. Buradaki en önemli iki faktörün hızla gelişen Endüstri 4.0 unsurlarına en hızlı şekilde adapte olarak güncellemelerin gerçekleşmesi ve sistematik denetimlerin sağlanması olduğunu unutmamak gerek.

Bu yazıyı paylaş