Endüstri 4.0’a Uyum Süreci ve Dijital Zirveler

Endüstri 4.0’a Uyum Süreci ve Dijital Zirveler

Sanayileşmeyi geç yaşayan toplumların, endüstrinin gelişimini takip etmesi ve inovasyon süreçlerine adapte olması zorlu süreçler olabiliyor. Nitekim sanayi ve teknolojide insanlık tarihinin yönünü değiştirecek sayısız gelişime imza atan güçlerle rekabet edebilmek ekstra ve çok büyük bir çabayı gerekli kılıyor. Ülkemiz açısından düşünürsek, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus yapısı Endüstri 4.0 ile entegre edilmeye çalışılan, IoT’yi en verimli şekilde yorumlayarak, büyük veriyi nasıl kullanmaları gerektiğini keşfetmeye hevesli birçok girişimcinin sayısız çalışmasına zemin hazırlıyor. Bununla birlikte mevcut endüstriyel üretim süreçlerinin varlığını devam ettirebilmek için Endüstri 4.0’a uyum sağlama zorunluluğu, adaptasyonunu nasıl olacağını öğretecek öncülere olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor.

Akademi ve İş Dünyası Dijital Zirvelerde Endüstri 4.0’ı Tartışıp Öğreniyor, Öğretiyor

Endüstri 4.0 şu an içinde bulunduğumuz ve aktif olarak katkıda bulunduğumuz hakkında her gün yeni bir aşamayı öğrendiğimiz ucu çok açık sürekli öğrenmeye dayalı bir tecrübe sahası olarak ele alınmalı. Nitekim birkaç ders ya da program ile internetin nesneleri, büyük data, akıllı üretim, otomasyon, bulut teknolojisi gibi kavramların bir bütün olarak Endüstri 4.0 açısından temsil ettikleri değerleri anlamak mümkün değil. Bu sebeple üniversitelerin ve iş dünyasının ortak çalışmaları ile organize edilen zirvelerde farklı prensipler ve anlayışlar internet teknolojisini ve dijital dünyayı farklı perspektiflerle yorumlayarak Endüstri 4.0’a uyum sürecini hızlandırıyor, birlikte öğrenme sürecine katkıda bulunuyorlar.

Evrimde Dijital Dönüşüme Uyum Sağlayanlar Hayatta Kalacak

Milyarlarca insanı, sayısız bilgiyi ve veriyi birbirine bağlayan dev iletişim ağına, tüm yaşamımızı şekillendirmeye hızla devam eden nesnelerin internetine ve bu sayede oluşan büyük dataya her an erişim imkanı bulunurken, tüm bunların nasıl kullanılacağını bilmeyenler ne yazık ki gelecekte tamamen sistem dışı kalacaklar. Bu sebeple üniversiteler ders müfredatlarına Endüstri 4.0’ın unsurlarını, dijital dönüşümü dahil etmeye başladı. Bu sayede temel kavramların, birtakım standartların öğrenilmesine ve öğretilmesine büyük katkı sunulmakta. Bununla birlikte dijital dönüşümü deneyimleyen ve deneyimlemeye devam eden sektörün öncüleri de eylem alanında edindikleri tecrübelerini akademiye ve sektördeki ilgililere aktarmaya devam ediyor.

Digital Age Summit ve Digital Analytics Summit

Akademisyenleri ve dijital devrimi tecrübe etmiş olan kurum ve kişileri bir araya getiren ülkemizdeki iki önemli dijital zirve, üretimin, firmaların ve bireylerin Endüstri 4.0’a uyum sağlamasında büyük rol üstleniyor. Otomasyon, yapay zeka, robotlar, verimli ve akıllı üretim gibi önemli başlıkları programa dahil eden zirveler, sektörün bilgi ve tecrübe ihtiyacının giderilmesine önemli katkıda bulunuyor. 2007 yılından bu yana Digital Age Summit ve son üç senedir Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğini üstendiği Digital Analytics Summit dijital dönüşümü profesyonel isimleri bir araya getirerek ele alıyor. Bu zirveler, öğrencilerin, girişimcilerin, kurumların ve sektördeki profesyonellerin etkileşimine sunduğu katkı açısından da son derece değerli.

Bu yazıyı paylaş