Endüstri 4.0 Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Ele Alınmalı

Endüstri 4.0 Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Ele Alınmalı

Bugün eskisinden çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Gündelik alışkanlıklarımız Endüstri 4.0’ın getirdiği onlarca değişiklikten etkilenmiş durumda. Yaşam pratiklerimize baktığımızda, belki farkında dahi olmadığınız şekilde değişen ve dönüşen bir düzenin etkisi altında olduğumuzu görebiliriz. Bu etkileri hareketlerimize, davranışlarımıza, zihin yapımıza, yaşam şekillerimize aktarıyoruz. Bazen bunun ismini Endüstri 4.0 olarak adlandırmayabiliyoruz; ama sonuç olarak bu dönüşümün izdüşümlerini deneyimliyoruz.

Otomobil kullanırken, alışveriş yaparken, müzik dinlerken, iş yerlerimizde faaliyet gösterirken bu farklılaşan şartların izlerini mutlaka hayatlarımıza yansıtıyoruz. Eski alışkanlıklar yenilerine doğru evrilince, belki de yeni alışkanlıklarla yer değiştirince aslında bir öğrenme süreciyle de karşı karşıya kalıyoruz. Yeni cihazlara alışıyoruz, yeni alışkanlıkları deneyimlemeyi, yorumlamayı öğreniyoruz; yatırımlarımıza, iş yerlerimize bu yenilikleri taşımaya çabalıyoruz. Daha önce isimlendirmediğimiz yeni iş dalları ile de karşılaşıyoruz. Hayatımızı bir bakıma yeniden inşa ediyoruz. Dağarcığımız gelişiyor, yeni hayat pratikleri ediniyoruz, bunları zaman içinde içselleştiriyoruz. Yeni pratikler yeni bir zihin yapısının doğuşuna da kapı açıyor.

Aslında tüm bu süreci yani Endüstri 4.0’ın getirdiği yeni yaşam biçimlerini ve alışkanlıkları yaşam boyu öğrenme platformunda da ele almak gerekiyor.

Öğrenmeye Açık Olmak

Öğrenmeye açık olmak her türlü eğitim, öğretim fırsatını en etkin şekilde değerlendirmeyi temsil ediyor. Bugün sınıf içi ortamlar kadar sınıf dışı ortamlar da  öğrenme için çok değerli fırsatlar sunabiliyorlar. Örgün eğitim dışında, yetişkinleri kapsayan yetişkin eğitimi programları, bunun yanında online programlar ve hayatın içerisinde kendiliğinden öğrenme olarak adlandırabileceğimiz öğrenme fırsatları Endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak ve farkındalığımızı artırmak için kullanılabilecek olanaklar…

Gelecekte belki bugün adını dahi bilmediğimiz veya henüz adını dahi koymadığımız bazı meslek grupları söz konusu olacak. Dolayısıyla şu an öğrenci olan  gençler ileride şu an isimlendirmediğimiz birçok farklı meslek kapsamında faaliyet gösterecekler. Bu nedenle gündemi gerek akademik gerek pratik anlamda takip etmek önem arz ediyor. Bu noktada aşağıdaki önerileri değerlendirmek faydalı olabilir.

Bazı Gelişim Fırsatları

Üniversiteler

Ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversitelerin bölümlerini ve programlarını takip etmek yararlı bir yöntem. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölümü bu noktada önemli bir adres. Bölümde sürekli güncellenen derslerin içeriklerini takip etmek yeni bakış açılarını izlemek adına faydalı olacaktır. Bölümden özel öğrenci olarak ders almak ve/veya hocaların uzmanlıklarına başvurmak ise önemli adımlar olacaktır.

Dünyadan bir örnek ise MIT tarafından sunulan bir program: Implementing Industry 4.0. Bu ders, tam da bahsettiğimiz bu dönüşümün izinden gitmek isteyen ve kurumlarını bu yeni dünyaya adapte etmek isteyen kişiler için düzenlenmiş.

http://executive.mit.edu/openenrollment/program/implementing-industry-40-leading-change-in-manufacturing-operations/#.WQo_2Sa3ynM

Özel Programlar

Bosch ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi işbirliğinde yürütülen Değişimi Şekillendirin- Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 başlıklı proje, dikkat çekici bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Projede 40 katılımcı yer alıyor. Türkiye çapında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan bu programda dijitalleşme ve Endüstri 4.0 çerçevesindeki projeler üzerinde çalışılıyor.

Bu yazıyı paylaş