Endüstri 4.0 Sistemi ve Getirdiği Kolaylıklar

endustri-4

Endüstri 4.0 Sistemi ve Getirdiği Kolaylıklar

Günümüzde tüm işleri makineler yapıyor ve insanlar sadece bu makineleri nasıl daha kolay yönetecekleri konusunda çalışıyor. Endüstri 4.0 sistemi ve getirdiği kolaylıklardan biri olan “uzaktan kontrol” imkanı ile “zor” artık kolaylaştı, uzaklar yakınlaştı.

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 teknolojisi; 18. yy’da başlayan, sosyal – kültürel ve teknolojik anlamda atılan önemli bir adımdır. Bu adım, teknolojide bir devrimin başlangıcı kabul edilir. En son çıkan teknolojik ürünlerle desteklenen makineleşme sürecidir. Bu süreç günümüzde insan gücünden feragat ettirmiştir. İnsan beynini andıran bir hafıza tekniği ve zekâsal işlevlerin kullanıldığı bir sistem olan yapay zekâ ile destekli makineler kullanılmaktadır. Birçok iş kolu ve işte görev dağılımı bulunan ve her yaştan insan gücüne hala ihtiyaç duyulan bir fabrikalaşma sürecinin 21. yy’daki sistematik adıdır.

Endüstri 4.0 sistemi ve oluşum aşamaları

18. yy’da kömür ısısıyla elde edilen buharlı bir çalışma sistemi ile dünyaya yepyeni bir kapı açılmıştı. Bu kapı tüm insanlık için sosyo-kültürel alanda bir rahatlık getirdi. Kurulan fabrikalar ile birçok insana iş imkânı sağlandı. En önemlisi ise Endüstri 4.0 sistemi, teknolojik alanda atılan ilk adım olmuştu. İnsanlar makinenin gücü ile tanışmıştı ve “zor” artık kolaylaşmıştı. Uzaklar yakınlaşmaya, küçükler büyüme başlamıştı. Adına Sanayi Devrimi de denilen bu başarıyı 19.yy’da yeni teknolojik gelişmeler izledi. Artık insanlar birbiriye haberleşmeye başlamıştı. İşletmeler ve şirketler arasında iletişim ağı kurulmuştu. Bu sayede firmalar arası teknolojik bir savaş baş göstermiş bulunmaktaydı.

20. yy’a gelince artık yepyeni bir dünya keşfedildi ve her şey bir tuşun sağladığı kolaylığa bel bağladı. İnsan gücüne duyulan ihtiyaç daha da azalmıştı. İlk sırada sadece insanın yapabileceği işleri artık yine insanın yaptığı makineler devralıyordu. Her alana yayılan teknolojik gücü kontrol etmek için sadece insan gücüne ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı. Geri kalan her işi makineler, insandan daha çabuk şekilde yapmaya başlamıştı.
En son süreçte ise artık sadece makine gücü kullanılmakta. Hatta buna insan beynini andıran bir kontrol mekanizması bile dâhil edilmişti. İnsanlar, insan gücüne ait olan iş hayatlarını kendi elleriyle makinelere bırakmış ve kendileri onların sistemlerinde oluşacak olan sorunların çözümü için kendilerini geliştirmeye başlamışlardı.

Şimdi ise teknolojinin girmediği bir kara parçası veya güneş görmeyen bir nokta kalmadı desek yeridir. Makineleşme o kadar çok yayıldı ve tutuldu ki bu makineleri yapan insan güçleri, sadece kendilerine ihtiyaç duyulması için bu makineleri karmaşık bir sistem ile kontrol etmeye başladı. O kadar ilerlediler ki uzaktan kontrole dahi geçiş yaptılar. Artık kendileri bir işte çalışmıyorlar. Endüstri 4.0 sistemi ile makineler tüm işleri yapıyor ve insanlar sadece bu makineleri nasıl daha kolay yönetecekleri konusunda çalışıyor. Kullanılan makinelere insan beynini andıran bir komut sistemi yerleştirildi. İsmine de yapay zekâ denildi. Bu sayede makineler, bir insan gibi karar alabiliyor ve kendi kendilerini yönetebiliyor. Tabi ki insanların programladıkları şekilde. Bu sayede makine bakım ve onarımı daha da kolaylaştı. Makinelere yerleştirilen simülasyon ön izlemeleri sayesinde makine, yaşadığı arızanın hangi bölgede olduğunu hem görsel hem de sesli olarak belirtebiliyor.

Bugün Endüstri 4.0 sistemi sayesinde artık her iş, marketten alış veriş yapmak kadar kolaylaştı.

Bu yazıyı paylaş