Endüstri 4.0 Şirketinizin Karlılığını Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0 Şirketinizin Karlılığını Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0’ı ele alırken, odak noktamızı Sanayi Devrimi’nden bugüne kadar geçen zaman dilimindeki üretimin dili, hızı, metodu ve verimliliği derecesinde gerçekleşen değişim ve ilerleme oluşturuyor. Geçmişten bugüne tüm bu derecelendirmelerin sanayileşme bazında bir ilerleme tarihi olarak kabul gördüğünü düşünürsek, bu ilerlemenin en önemli ve basit ölçütünün ise üretimdeki verimlilik ya da karlılık oranı olduğunu ifade etmek yanlış olamayacaktır. O halde Endüstri 4.0’ı özellikle ülkemizdeki ihtiyaç bazında değerlendirmek açısından en sade haliyle yine aynı ölçüt ile ele alabiliriz.

Endüstri 4.0’ın Karlılığa İlk Etki Yolu: Üretim Süreçlerinde Senkronizasyon ve Optimizasyon

Makineleşmenin artması, elektrikli üretimin gelişmesi gibi üretim tarihinde kırılma noktası yaratan benzeri gelişmeler en temel düzeyde maliyeti ve iş gücüne ayrılan bütçeyi düşürmekte. Ancak yalnızca teknolojik değişimi takip etmek ve makineleşmeye önem vermek eğer Endüstri 4.0’ı üretim sisteminize entegre etmiyorsanız çok daha büyük karlılık fırsatlarından da yararlanmanıza engel olacaktır. Endüstri 4.0’ın verimliliğe etkisini yalnızca fiziki bir üretim çıktısının çoğulluğu ve hızı oranında değerlendiremeyiz. Üretimin tüm süreçlerinde gerçekleşmesi gereken faaliyetlerin birbiri ile iletişim halinde olduğu, sorunsuz bir şekilde doğru ihtiyaca doğru yanıt veren bütünlüklü bir şekilde kurgulanmış iş modelinin sağlanıyor olması Endüstri 4.0’ın en değerli başarı göstergelerinden. Bu da üretimde birimler, kişiler ve araçlar arasındaki senkronizasyonu ve optimizasyonu sağlayan Endüstri 4.0’ın dinamikleri sayesinde gerçekleşiyor.
 

Karlılığı Sağlayan Endüstri 4.0 Unsurları Nelerdir? 

Endüstri 4.0’ın kapsadığı tüm internet, dijital ve teknoloji sistemlerinin verimlilikte üstlendiği pozitif rolü karlılıkla doğru orantılı olarak okumalıyız. Nitekim, ihtiyaçlarınıza doğru çözümü üretecek olan yapay zeka ve robotlar, bilişim sistemlerinin ve yazılımların en etkin şekilde ve ihtiyaca dönük kurgulanması, nesnelerin interneti ile birbiri ile iletişim halindeki tüm üretim araçları günün sonunda üretimdeki aşamalar, insanlar ve araçlar arasındaki iletişimi sağlayarak hatayı ve riski azaltırken, verimliliği artıracaktır.

Bununla birlikte Endüstri 4.0’ın karlılığı direkt olarak etkileyecek olan üretim süreçlerinde verilerin toplanması ve özellikle sistematik bir formda analiz edilmesi ihtiyaç ve eksik tespitlerini hızlandırarak kontrol mekanizmasının da etkin şekilde işlemesini sağlayacaktır. Sanal gerçeklik uygulamalarının ise üretimin sonuçlarına dönük öngörülerin doğrulanmasında, bir anlamda artırılmış gerçeklik ortamını sağlayarak gösterilmesi gereken reflekslerin hızlanmasında büyük rol oynadığını belirtmek gerek.

Endüstri 4.0’ın en önemli bileşenlerinden olan bulut teknolojisinin ise fiziki bir alt yapı kurgusu olmaksızın verilerin bir arada toplanmasında sağladığı yarar, kişilere kurumlara kazandırdığı esneklik/mobilite açısından değerlendirildiğinde son derece hayati.

Endüstri 4.0 ile Şirketinizin Karlılığını Arttırdınız…

İnternet teknolojileri ile enerji tüketiminden elde edilen tasarruf, verilere her yerde ve zamanda erişebilir olma özgürlüğü, kurumlar ve kişiler arası bilgi paylaşımının düşük maliyetle kolaylaşması ve hızlanması, yapay zeka ve otomasyonun gerçek zamanlı üretime sunduğu katkı, insandan kaynaklı hataların önlenmesi, üretim ihtiyacının tespit edilebilmesi, birtakım işlerin robotlara teslim edilebiliyor olmasının çalışan maliyetini düşürmesi, iletişim araçların en etkin şekilde kullanılarak ürünün pazarlamasında yaratılan fark, Endüstri 4.0’ın şirketinize sağladığı karlılık sonuçlarından sadece birkaçı.

 

Bu yazıyı paylaş