Endüstri 4.0 İle Gelen Değişimler ve Genetik Bilimi

Endüstri 4

Endüstri 4.0 İle Gelen Değişimler ve Genetik Bilimi

İnsanlığın geleceğinde olağanüstü değişimler yaratacak güçle gelişen Endüstri 4.0. teknolojileri, müşteriye özel ürünlerin ve yeni hizmet biçimlerinin üretilmesini sağlıyor. Endüstri 4.0 İle Gelen Değişimler fabrikaları “akıllı” hale getirirken sanal ve fiziksel dünyanın birbiriyle uyumlu bir şekilde iş birliği yapmasına imkân veriyor.

İnsanoğlunun yeryüzündeki yaşam tipine ve bu hayat tarzının uğradığı değişimlere bakacak olursak ilk değişimin ismini “tarım devrimi” olarak koyabiliriz. İnsanoğlu avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşarken hayvanların ehlileştirilmesiyle beraber tarımsal topluma geçiş yaptı. Ardından buhar makineleriyle ilerleyen toplum, elektriğin sunmuş bulunduğu imkânlar yardımıyla bir üst topluma geçiş yaptı. Bunu bilgisayarların bulunuşu izledi ve bilgisayar ya da dijital devrim olarak adlandırılan proses başladı. Ve nihayet içerisinde bulunduğumuz vakit diliminde Endüstri 4.0 İle Gelen Değişimler ışığında Endüstri 4.0 olarak adlandırılan hayat düzenine tekrar geçiş yaptı.

İlk kez Almanya’daki Hannover fuarında dile getirilen Endüstri 4.0 teriminin kastettiği teknolojik yenilikler, insanlığın geleceğinde olağanüstü değişimler yaratacak güçle gelişiyor. Fabrikaları “akıllı” duruma getiren bu değişim yardımıyla sanal ve fiziksel dünyanın birbirleriyle uyum içerisinde ve daha elastik bir şekilde iş birliği yapmasına imkân sağlıyor. Böylelikle müşteriye özel ürünlerin ve yeni hizmet biçimlerinin üretilmesine olanak veriyor. Bu iş birliği ile Endüstri 4.0 devrimi yalnızca imalat sistemlerini dönüştürmekle kalmıyor, insanlığın hayat tarzını, vardığı uygarlık düzeyini ve insanlığın biyolojisini de dönüştürmeye imkân sağlıyor. Bu yüzden teknoloji sayesinde Gen dizilimlerinden nanoteknolojilere, yenilenebilir enerjiden kuantum bilgisayarlara kadar yaşanan bu ileri ötesi gelişmeler Endüstri 4.0 devrimini diğer devrimlerden farklı kılıyor.

Endüstri 4.0 ile gelen değişimler ve bu devrimlerin meydana çıkardığı derin değişimleri incelediğinizde ileride her şeyin şu andan çok daha değişik olacağını göreceksiniz. Ayrıca kimi ilerlemelerden heyecan duyarken kimi ilerlemelerden de kaygı duyacaksınız. Tıpkı Yin ve Yang gibi…

Endüstri 40 Prensipleri

Genetik Bilimindeki Değişimler

Gen dizileme, kalıtsal mutasyon

İnsan genomuna mafsala ve çıkarma yapılarak DNA dizilimlerin de değişim yapılmasına imkân gerçekleştiren Crispr-Cas9 teknolojisi yardımıyla hastalıkların tedavisinde bir devrim yaratılabilir fakat bu teknoloji aynı zamanda herkesin bildiği canlı formları üstünde de denetimli mutasyonlara imkân sağlayabilir. Bu, fütürist bir tabirle “sipariş bebek” doğumları ya da “süper insanlar” yaratılmasına yaklaştığımız manasına gelir.

Bilim dünyasının tüm itirazlarına karşı Çin’de bilim adamları, insan embriyosu üstünde bu teknoloji yardımıyla çalışmalara başladılar. Şimdilik başarısız olsalar da bu teknolojinin fareler üstünde başarıya ulaşmış olması, sipariş bebek ve süper insan ihtimallerini ütopik olmaktan uzaklaştırıyor.

İmplante Teknolojiler

İmplant; beden içerisine ve canlı dokulara yerleştirilen cansız maddeler olarak ifade edilir. Günümüzde implant kelimesini duyduğumuzda aklımıza ilk olarak diş implantı gelse de Endüstri 4.0 ile yaşanan ilerlemeler, implante edilebilen madde çeşidini de artırmıştır. Geride bıraktığımız her gün, cihazlara bağlılığımız artıyor ve her gün bu cihazlar bedenlerimizle daha çok bağlantılı duruma geliyor. Günümüzde insanoğlu bakımından giyilebilir teknolojiler başlı başına bir devrimken, direkt olarak  bedenimize uyumlu bir hal alan cihazlar da büyük yenilikler getirdi. Bu cihazlar yardımıyla lokasyon bilgilerinden davranışlarımızın kontrol edilmesine, sağlık verilerimizin kullanılmasına kadar geniş ölçekte hayatı kolaylaştıran yenilikler yaşanıyor.

Akıllı dövmeler ve benzersiz çipler ile kimlik ve lokasyon bilgilerimizi tespit etmeyi sağlarken bedenimize implante edilebilen cihazlar yardımıyla da vücudumuza ait bütün enformasyonu akıllı cihazlarımız yardımıyla görüntüleyebilecek ve gereken araya girmekleri en kısa sürede yapabileceğiz. Bu derin değişim yardımıyla birçok yararlı edinim kazanabiliriz. Fakat hem mahremiyetimizle ilgili hem de insan ömrünün uzaması hususu ile ilgili derin belirsizlikler yaşayacağız.

Endüstri 4.0 İle Gelen Değişimler – Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Sensörler

Uzmanlar 2025 senesine kadar 1 trilyon sensörün internete bağlanacağını ön görüyor. Daha şimdiden nesnelerin interneti hususu bir hayli tanınmış ve çalışmalar süratle ilerlemekte. Moore yasasının da söylediği gibi geride bıraktığımız her gün bilgi prosedür kuvveti artıyor ve ekonomik olarak ucuzluyor. Bu sayede bilgi prosedür kuvveti herkes amacıyla ulaşılabilir duruma geliyor. Akıllı sensörlerin cihazlara bağlanmasıyla, daha açık ifadeyle sensörlerin nesnelere eklenmesi ve bu nesnelerle beraber hareket ederek enformasyon üretmesi ve bu enformasyonu internetle cihazlara iletmesi insanların çevrelerinde olup biteni algılama ve araya girmek etme hususuyla ilgili derin değişimler sağlıyor.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Endüstri 4.0 devrimi ile  yeteneklerin bütününün makinelere kazandırılması olası duruma geldi. Öğrenen, düşünen ve karar veren makineler yardımıyla bir çok prosedürün bundan sonra insanoğlunun uğraşından çıkarak makinelere devredilmesine imkân sağladı. Yapılan IQ testlerinde 4 yaşındaki çocukların çoğundan daha iyi neticelerin alındığı suni zeka daha üç sene önce 1 yaşındaki bir çocukla bile yarışamıyordu. Bu derin değişim hayatlarımıza da bir çok kolaylık getirirken aynı zamanda yapay zeka ile beraber insan zekasının da ilerlemesi gerektiği mesajını veriyor. Çünkü ileride suni zeka bir çok insanın işini elinden alacak ve insan amacıyla varoluşsal bir tehdit meydana çıkaracaktır.

Bu yazıyı paylaş