Endüstri 4.0 Devrimi ile Yepyeni Bir Dünya Keşfedildi!

endüstri-4.0-devrimi

Endüstri 4.0 Devrimi ile Yepyeni Bir Dünya Keşfedildi!

Gelişen teknoloji ve Endüstri 4.0 Devrimi sayesinde artık insanlar güçlerini kullanabilecekleri işler yapmıyor. Endüstri 4.0 sistemine sahip makineler, yapılması gereken bütün işleri yapıyor ve insanlar bu makineleri uzaktan nasıl daha kolay yönetebilecekleri üzerinde çalışıyor.

Endüstri 4.0 tarihine baktığımız zaman çok eskiye dayanan bir geçmişin karşımıza çıkmadığını görüyoruz. Fakat bu teknoloji çok hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştır. İlk olarak 18. yüzyılda kömür ısısından faydalanılarak oluşturulan buharlı bir çalışma sistemi dünyaya yeni bir kapı açılmasını sağladı. Yapılan bu yenilik, insanlara sosyo-kültürel alanda bir rahatlama getirdi. Yeni fabrikalar kuruldu ve bu fabrikalarda birçok insan çalışmaya başladı. Endüstri 4.0 Devrimi ve teknolojisinin en büyük özelliğinin ise teknoloji alanında atılan ilk adım olması olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların makinelerin gücüyle tanışmasıyla beraber “zor” kelimesinin artık ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Endüstri 4.0 Devrimi ile makine gücüyle beraber uzak noktalar artık daha yakın olmaya, küçük şeyler ise büyümeye başladı. Bu gelişmelerin adına ise ilk olarak Sanayi Devrimi denildi. Sanayi Devrimi’nin büyümesi bununla sınırlı kalmadı. 19. yüzyılda insanlar birbiriyle haberleşmeye başladığı teknolojileri hızlı bir şekilde üretti. Şirketler birbiriyle haberleşecekleri iletişim ağını hızlı bir şekilde örmeye başladı. Tüm bunlara birlikte firmaların arasında da teknolojik bir savaşın başladığını görüyoruz.

Endüstri 4.0 Devrimi ile Yepyeni Bir Dünya Keşfedildi!

İlerleyen dönemlerde yani 20. yüzyıla geldiğimizde artık yeni bir dünya keşfedildi. Bir tuşun sağladığı kolaylıklar inanılır gibi değildi. İnsan gücüne duyulan ihtiyaç yavaş yavaş azalmaya başladı. İlk zamanlarda sadece insanların yapabildiği işleri artık insanların kendilerinin yaptığı makineler devralmaya başladı. Her sektörde her alana yayılan teknolojik gücü kontrol altına almak insanların en önemli görevlerinden birisi haline geldi. Bunun dışında kalan işleri ise makineler insanlardan daha hızlı bir şekilde yapmaya başladılar.

Bu işin son sürecinde ise artık sadece makinelerin kullanıldığını görüyoruz. Yaşanan gelişmelerle beraber insan beyninin çalışma mekanizmasına benzeyen kontrol merkezleri de makinelere dahil edilmeye başlandı.

Baktığımız zaman günümüzde teknolojinin dahil olmadığı hiçbir noktanın kalmadığını görebiliyoruz. Makineleşme çok hızlı bir şekilde yayıldı ve ilgi gördü ki makineleri yapan insanlar sadece kendilerine ihtiyaç duyulmaya devam edilebilmesi için makineleri çok karmaşık bir sistemle kontrol etmeye başladı. Hatta uzaktan kontrol sistemiyle yeni bir teknolojiye daha geçiş yapıldı. Artık insanlar güçlerini kullanabilecekleri bir iş yapmıyor. Endüstri 4.0 teknolojisine sahip olan makineler, yapılması gereken bütün işleri yapıyor ve insanlar bu makineleri uzaktan nasıl daha kolay yönetebilecekleri üzerinde çalışıyor.

Endüstri 4.0 Devrimi ile makinelere insan beyninin çalışma şeklini andıran bir mekanizma kuruldu. Konulan bu mekanizmaya ise yapay zeka denildi. Bu mekanizma sayesinde artık makineler insan gibi karar almaya başladı ve kendi kendilerini yönetme becerisine sahip oldular. Yalnız burada makinelerin kendilerini yönetmesi ve kontrol etmesi sadece insanların programladıkları şekilde olmaktadır. Bu sistemin kullanılmaya başlanmasıyla beraber makinelerin kullanımları ve bakımları çok kolay bir hale gelmiştir. Makinelerin içerisine yerleştirilen simülasyon ön izleme mekanizması sayesinde makinede yaşanan arızanın nerede olduğu ise görsel ve sesli olarak bildirilmeye başlandı.

Bu yazıyı paylaş