Dışa Bağımlılıkta Sanayinin Önemi Nedir?​

proente-disa-bagimlilikta-sanayinin-onemi-nedir

Dışa Bağımlılıkta Sanayinin Önemi Nedir?​

Sanayi alanındaki gelişmişlik düzeyi, bir ülkenin iç ve dış ticaretinde çok stratejik yer tutar. Sanayisi gelişmemiş ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılayamayıp bir süre sonra dışa bağımlı bir hale gelir. Dışa Bağımlılıkta Sanayinin Önemi bu noktada kendini hissettirir.

Elimizde bulunan ham maddeyi işlenmiş duruma sokabilmek için gereken bilgilerin, yöntemlerin, araçların tümüne verilen genel ada sanayi denilmektedir. Sanayinin bir toplumdaki yeri çok önemlidir. Sanayinin gelişmiş olduğunu ülkeler analiz edildiğinde genellikle Dünya çapında otorite olarak kabul gören, refah seviyesi yüksek ülkeler olduğu gözlenmektedir. Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte sanayi endüstrisi iyi bir tırmanış yakalamıştır. Yeni nesil akıllı fabrikalar ile birlikte üretim hızı %40’a varan artış göstermekte olup maliyet ise %30 civarında düşürülmüştür. Bu verimli otomasyon sistemleri ile birlikte sanayinin değeri her geçen gün artmaktadır.​

Sanayinin Günümüz Dünyasındaki Yeri Nedir?

Sanayinin veya sanayileşmenin ülke ekonomisi bakımından yeri diğer sektörlere göre çok farklıdır. Çünkü üretim, bir ülkenin kalkınmasının ve refah seviyesinin yükseltmesinin en temel unsurudur.

proente-disa-bagimlilikta-sanayinin-onemi-nedir

Özellikle sanayileşme süresince doğru adımlar atıldığı zaman getirileri götürülerinden fazla olacağından zahmetli, maliyetli fakat kayda değer kazanç sağlanabilecek bir alandır. Üretim verimliliği arttırılarak minimum maliyet, maksimum kazanç felsefiyle yola çıkan Proente ürünleri ile donatılan akıllı fabrikalar sayesinde; iş yükünü ve maliyeti minimalize edip, maksimum kazanç hedeflenmektedir.​

Sanayi, kendi içerisinde çok farklı sektörler barındırmaktadır. Silah-savunma sanayisi, tekstil sanayisi, besin-gıda sanayisi, maden sanayisi, makine sanayisi, kimya sanayisi gibi. Sanayiler, günümüz gelişmiş ülkelerinin en temel yapı taşlarıdır. Varlığı gelişmişliğin simgesi olabildiği gibi yokluğu da geri kalmışlığın simgesi olabilmektedir. Bu sebeple sanayi alanındaki gelişmeler bir ülke için çok önemli olmakla beraber bir ülkenin iç ve dış ticaretinde çok stratejik yer tutmaktadır.​

Dışa Bağımlılıkta Sanayinin Önemi Nedir?

Endüstri 4.0 ile birlikte fabrikaların içerisinde çalışan sayısı düşmekte ve üretim verimliliği artmaktadır. Genel ve spesifik işler minimum hata payı ile otomasyon sistemlerinin bağlandığı makineler tarafından yapılmaktadır. Makine sanayisinin gelişmemiş olduğu bir ülke çağı yakalayabilmek, seri üretime geçebilmek için dışarıdan sanayide kullanılan araç ve gereçleri ithal etmek durumunda kalacaktır.​

Bir ülke / firma gelişmiş sanayisiyle, kullandığı araçlarla ve yeni nesil otomasyon sistemleri sayesinde günde 1000 ürün üretirken; bir başka ülke firma geleneksel yöntem yani insan faktörüyle günde 500 ürün üretirse bu hem firma tarafından verimsiz bir üretim olacağı gibi ayrıca ülke ekonomisini düşürecektir.

İnsan gücüyle üretim yapan, sanayisi gelişmemiş olan ülke belirli bir süre sonra kendi içerisindeki ihtiyaçlarını karşılamamaya başlayacak ve dışa bağımlı bir hale gelecektir. Kaçınılmaz olan bu durumda sanayisi iyi olan ülkelere para ödeyerek, belki borçlanarak ürün/hizmet satın alacaktır. Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi Dışa Bağımlılıkta Sanayinin Önemi günümüz dünyası için yadsınamaz bir hale gelmiştir.

Bu yazıyı paylaş