Dijital İkiz Bize Ne Kazandırır?

Dijital İkiz Bize Ne Kazandırır?

Dijital ikiz” olarak nitelendirdiğimiz özel dijital modeller, teknolojideki gelişmelerin bize sunduğu avantajlardan biri olarak görülebilir. Normal şartlarda sorun tespitleri, verimlilik artışına yönelik çalışmalar, karar verme mekanizmaları fiziksel ortamda bulunan gerçek makina, alet ve insan verilerine dayanıyordu.Çoğu işletmede bu konularda detaylı veri toplamak dahi sınırlıyken, “akıllı karar verme” sürecini oturtup veriye dayalı yöntemler kurgulamak bazı noktalarda işletmeleri yanılgıya düşürebiliyordu. Çünkü tüm ekosistemin görülebildiği bir analiz ortamından farklı olarak bazı noktalara odaklanmış veri üzerinden çalışmalar yapılıyordu.Dijital ikiz ile birlikte bize sağlanan avantaj, ortamın ve makinanın (hatta tüm fabrikanın) dijital ortama da taşınıp orada fiziksel sahada üretilen verinin yanında dijital platformda veriler üretilebiliyor ve farklı senaryolar üzerinde de çalışılabiliyor olması. Özellikle değişken verilerin (hava durumu, döviz kuru ilk akla gelenlerden) modele eklenerek sonsuz kombinasyonla optimum çözümlerin çıkartılabilmesi ve bunun üretim, satış, planlama gibi süreçlerin başına konulması işletmelere çok yüksek bir geri dönüş sağlıyor. Türkiye’deki GE fabrikasında yaklaşık 500 bin dijital ikizin takip edildiği belirtiliyor. Danışmanlık şirketi Gartner ise 2017 öngörülerinde 3-5 yıl içinde milyarlarca nesnenin aynı zamanda bir dijital ikizinin olacağını belirtiyor.

Dijital İkiz Kullanımı İçin Neler Gerekli?

2001 yılından beri gündemde olan “dijital ikiz” kavramını ilk kullananlardan olan Michael Grieves’in “Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi” kitabında da belirttiği gibi dijital ikiz modelli bir yapıyı kurgulamak için aslında üç temel etmen bulunmakta.

Bunlardan ilki tabii ki dijital ortamda ikizi oluşturulacak bir cihaz/alet/makina ya da büyük düşünürsek fabrika. İkinci olarak, bunun dijital ortama taşınmasını sağlayacak verilerin elde edilmesi gerekiyor. Fiziksel ortamı dijital platforma taşımak istiyorsak bazı noktaları matematiğe dökmeli, bazı bilgileri de bilgisayar dilindeki 1-0’lara çevirmeliyiz. Bu noktada yardımımıza sensörler yetişiyor. Sensörlerden gelen veriler, hâlihazırda üretilen ve bazı sistemlerle entegre olduğu için zaten dijital ortama aktarılan verilerle birleştiriliyor ve dijital modellemeye hazır hale getiriliyor.

Dijital ikiz modelini kurgulayabilmemiz için son aşamamız ise dijital ortamda ikizin oluşturulması. Bu etapta simülasyon, tahminleme ve yapay zekâ gibi bilgisayar biliminde yükselişte olan yöntemler devreye giriyor. Fiziksel ikiziyle sürekli iletişim halinde olan dijital ikiz, verileri işleyip farklı senaryolarda sonuçlar çıkartırken aynı zamanda fiziksel ortamdan gelebilecek herhangi bir gerçek veriyi de kaçırmıyor ve gerekirse kendi çalışmalarını yeni gelen reel bilgilere dayandırarak güncelliyor.

Dijital ikiz modellemeleri, sorunun oluşmadan tespiti, verimliliğin artırılması, üretimin en kârlı şekilde planlaması gibi oldukça önemli noktalarda pek çok fayda sağlıyor olsa da, işletme olanakları oranında sadece yapmış olmak için kurgulanan bir proje niteliği taşıdığında, işletmeye yarar sağlamayan bir yatırım anlamına geliyor.

 

Uygulama Öncesi Veya Sırasında İşletmelerin Düşebileceği Yanılgılardan Bazıları:

Uygulamanın mevcut insan kaynaklarıyla yönetilebilir olduğunu varsaymak:

Bu noktada çalışan kadrosunda söz konusu yeni teknolojileri tanıyan, uygulayabilecek ve yönetebilecek düzeyde bilgiye sahip elemanlar barındırabilen işletmeler elbette avantajlı. Kadroda bu özellikte çalışanlar mevcut değilse öncelikli eğitimle sorun aşılmak istenebilir; ama yine de bazı noktalarda dış danışmanlar ya da ekibe yeni kaynak alımları düşünülmelidir.

Uygulamayı operwasyonel katkı ile sınırlamak:

Dijital ikiz kavramına bu bakışla yaklaşan işletme uygulamada negatif bir etki görmese de elindeki potansiyelin tamamını kullanmadığı için elde edebileceğinin azına razı olmuş demektir. Dijital ikiz üzerinde konuşulacak farklı senaryolarla ürün/hizmet geliştirme süreçleri de ele alınmalı, varsa farklı sistemlere dijital ikizlerden çıkan sonuçlar gönderilmelidir.

Uygulama için toplanan verilerin tüm döngüyü kapsamaması:

Bu genel olarak plansız yapılan ya da yatırım eksikliği nedeniyle sınırlı bırakılan bazı projelerde karşımıza çıkabiliyor. Bu noktada tüm döngü dijital ortamda takip edilmezse, çalışılacak senaryo değerlerinin de gerçek dünyada kullanılması ve doğru sonuç vermesi zorlaşıyor.

http://www.endustri40.com/nesnelerin-internetinde-dijital-ikizlerin-yukselisi/

 https://geturkiyeblog.com/endustriyel-internet/

 http://www.hurriyet.com.tr/dijital-ikizler-geliyor-40397894

 http://digitalage.com.tr/endustriyel-iotnin-dogal-sonucu-dijital-ikiz/

Bu yazıyı paylaş