Mayıs 2017

Endüstri 4.0 Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Ele Alınmalı

Bugün eskisinden çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Gündelik alışkanlıklarımız Endüstri 4.0’ın getirdiği onlarca değişiklikten etkilenmiş durumda. Yaşam pratiklerimize baktığımızda, belki farkında dahi olmadığınız şekilde değişen ve dönüşen bir düzenin etkisi altında olduğumuzu görebiliriz. Bu etkileri hareketlerimize, davranışlarımıza, zihin yapımıza, yaşam şekillerimize aktarıyoruz. Bazen bunun ismini Endüstri 4.0 olarak adlandırmayabiliyoruz; ama sonuç olarak bu dönüşümün izdüşümlerini deneyimliyoruz. Otomobil kullanırken, alışveriş yaparken, müzik dinlerken, iş yerlerimizde faaliyet gösterirken bu farklılaşan şartların izlerini mutlaka hayatlarımıza yansıtıyoruz. Eski alışkanlıklar yenilerine doğru evrilince, belki [...]

Endüstri 4.0 Şirketinizin Karlılığını Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0’ı ele alırken, odak noktamızı Sanayi Devrimi’nden bugüne kadar geçen zaman dilimindeki üretimin dili, hızı, metodu ve verimliliği derecesinde gerçekleşen değişim ve ilerleme oluşturuyor. Geçmişten bugüne tüm bu derecelendirmelerin sanayileşme bazında bir ilerleme tarihi olarak kabul gördüğünü düşünürsek, bu ilerlemenin en önemli ve basit ölçütünün ise üretimdeki verimlilik ya da karlılık oranı olduğunu ifade etmek yanlış olamayacaktır. O halde Endüstri 4.0’ı özellikle ülkemizdeki ihtiyaç bazında değerlendirmek açısından en sade haliyle yine aynı ölçüt ile ele alabiliriz. Endüstri 4.0’ın Karlılığa [...]