Bulutun Yetmediği Yerlerde Sis Kullanacağız

Bulutun Yetmediği Yerlerde Sis Kullanacağız

Bulutun Yetemediği Sınırlarda Sis Kullanacağız

Bulut (Cloud) teknolojiler bile hayatımızda çok yeniyken, bu teknolojilerin verimlilikleri, yararları ve gereklilikleri halen pek çok işletme tarafından sorgulanırken, 2015 yılının Kasım ayında ARMCisco, Dell, Intel, Microsoft ve Princeton Üniversitesi’nin destekleriyle kurulan OpenFog Consortium olaya bambaşka bir bakış açısı getirdi. (1)

Bulut teknolojisinin günlük hayatımıza yansımasının en basit örneğini, cep telefonlarımızda tutmadığımız birçok uygulama bilgisinin kablosuz bağlantılarla buluttan avcumuzun içine servis edilmesinde görebiliriz. (2) Bu akış/iletişim süresince çok büyük yapıların kritik bilgilerinin acil olarak iletilmesi ya da işlenmesi gerektiği noktalarda verinin kat ettiği uzun yollar ya da yol boyunca uğradığı duraklar sorun olmaya başlamakta. IoT teknolojilerinin yaygınlaşması ve ürettikleri verilerin büyümesi ile bu sorunun ne kadar çok karşımıza çıkabileceğini siz de görebilirsiniz. OpenFog Consortium da bu gibi sorunları aşmak için kuruldu.

Sis Bilişim Nedir?

Öncesinde Sınır Bilişim (Edge Computing) diye bildiğimiz yöntem CISCO’nun patentli çalışmalarıyla birlikte Sis Bilişim (Fog Computing) olarak anılmaya başlandı. (3)

Bu teknoloji, gerçek zamanlı veri analitiği olanlara ve güvenliği maksimize edebilme amacını taşıyanlara göre konumlandırılmış bir mimari yöntemdir. Bu sistem, anlık veri işlemenin çok önemli olduğu durumlarda -örneğin bir hacker saldırısında- milisaniyeler bile kritik olduğundan, hemen o anda işlenip aksiyon alınması gereken veriler için bulut teknolojisinin sağlayamadığı olanakları sunmaktadır.

Günlük hayatımıza etkisi olabilecek başka bir kullanım alanı da akıllı şehirler kapsamında faydalanılacak akıllı trafik ışıklarıdır. Trafik yoğunluğuna, yoldaki kaza ve hava durumuna bakarak sinyalizasyonun akıllı bir şekilde lokal olarak her ışık için otomatik hesaplanıp, ilişkili ışıkların birbirlerine haber vererek değişebildikleri düşünüldüğünde, bu sistemle birlikte büyük şehir sorunlarından belki de en fazla sıkıntıya neden olanı için rahatlama sağlanabileceğini söyleyebiliriz. (4)

Sis Bilişimin IoT’ye Katkısı Ne Yöndedir?

Akıllı sensörlerin, aygıtların ve IoT’nin yaygınlaşması ile birlikte elde edilen verilerden ortaya çıkacak analizlerin doğru veri ile doğru lokasyonda, networkte ve zamanda yapılma ihtiyacı daha da arttı.

Sis teknolojisinin bu ortamda sunduğu hizmetler ise şunlar: (4)

  • Verinin buluta gönderilip işlenmesi ve depolaması esnasında maliyeti düşürmek,
  • Verinin oluşturulduğu kaynağı ya da ortamı terk etmemesi istendiğinde, veri güvenliğini sağlayarak bulut iletişimini minimize etmek,
  • Gerçek zamanlı analizlerde ve karar aşamalarında hız sağlamak,
  • Çok kritik görülen bazı durumlarda olası bulut iletişiminin sağlanamamasından kaynaklanacak riski minimize etmek.

Bu konudaki çalışmalar çok yeni olsa da, IoT’nin hızla yaygınlaştığı günümüzde Sis’li mimarilere de alışacağız.

  1.  https://www.rtinsights.com/what-is-fog-computing-open-consortium/
  2. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/10/14/what-is-fog-computing-and-why-it-matters-in-our-big-data-and-iot-world/#71f4189c64ef
  3. http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/fog-computing-fogging
  4. https://www.rtinsights.com/why-the-industrial-iot-needs-an-open-source-edge-platform

Bu yazıyı paylaş