Bilgiyi Sorgulayın ve Öncelik Sırasına Koyun

Bilgiyi Sorgulayın ve Öncelik Sırasına Koyun

Dijital devrimin hüküm sürdüğü bir ortamda bilginin paylaşım hızı, önümüze gelen haberlerin, verilerin sıklığı ve yoğunluğu eskiye oranla çok daha farklı. Bu akış ve hız içerisinde, anlamlı verileri anlamsızlardan ayırt etmek, bilginin ne derece geçerli ve güvenilir olduğunu sorgulamak ve nihayetinde elimizdeki verilerden anlamlı bir bütüne ulaşmak gerek kurumsal gerek bireysel yaşam için büyük önem arz ediyor. Zaten Endüstri 4.0 kavramının önemli bileşenlerinden biri de eldeki donelerin en etkin ve hızlı biçimde analiz edilmesi.

Eleştirel Bir Bakışa Sahip Olmak Endüstri 4.0 Bağlamında da Önemli

Her ne kadar dijital dünya, yapay zekâ gibi kavramlar sürekli karşımıza çıksa da, bu sistemleri yönetebilen, onlara yön veren insan faktörünün önemi asla göz ardı edilmemeli.

Bireysel dünyamızı, kurumsal yaşamımızı ilgilendiren konular hakkında bize sunulan bilgilerin, haberlerin doğruluğunu ne derece sorgulayabiliyoruz? Bu bilgiler hakkında akıl yürütürken ve kararlara varırken acaba ne derece etkin düşünebiliyoruz? Bu noktada eleştirel bakışın önemi ortaya çıkıyor.

Eleştirel bakış veya eleştirel düşünce denildiğinde kastedilen iki yapı var: Yetiler ve eğilimler. Yetiler, analiz etmeyi, değerlendirmeyi, yorumlamayı, sonuç çıkarmayı, eldeki verinin açıklanabilmesini ve bireyin yetileri hakkında kendi kendini yönlendirmesini kapsıyor. Eğilimler ise bireyin bu yetileri hayata geçirmesinde rol oynayan itici gücü yani motivasyonu simgeliyor. (1) Tüm bu eğilimler ve yetiler kurumsal, bireysel yaşamda ve akademide hayati olarak niteleyebileceğimiz, her türlü düşünsel ve pratik eylemin temelinde yatan unsurlar.

Örneğin bu yetiler ve eğilimler sayesinde önümüze çıkan herhangi bir haberi, kurumumuzda uygulamamız için bize sunulan bir teknolojiyi etkin bir biçimde sorgulama, artılarını ve eksilerini değerlendirme şansımız olabilir.

Öncelik Sırasını Belirleyin

Siemens’in CEO’su Kaeser, Endüstri 4.0 çerçevesinde verdiği bir röportajında, günümüzün dünyasının en önemli özelliklerini ortaya koyarken şu başlıklara dikkat çekiyor: ulaşılabilen bilginin yoğunluğu ve bu bilgiye çok kolay biçimde erişilebilmesi. Günümüz dünyasının hızını yönetebilmek için ise bu bilgileri öncelik sırasına koymanın öneminden bahsediyor:

There are two aspects to managing today. The information comes faster and is more accessible than ever before. There’s a lot of data, and the challenge is how to prioritize information. As a company leader — or as any manager, any person — you need to prioritize your tasks. It has become harder to set the priorities correctly because there’s so much information. You need to go after that information and understand what’s first and second and third [in importance].” (2)

Elbette öncelik sırası belirlenmeden, bilginin ne derece geçerli ve güvenilir olduğunun yukarıda belirtilen kıstaslar çevresinde ele alınmış olması gerekiyor.

Demek ki günümüzün insanından bahsederken, kendi düşünce sistemini sistemli biçimde analiz ederek, belirli kriterler çerçevesinde önüne çıkan bilgiyi değerlendiren, bunu da hem eğilimlerini hem de yetilerini kullanarak yapan ve nihayetinde bu bilgileri önem sırasına göre ele alan bir bireyden bahsediyoruz. Çağımızın teknolojisini en verimli biçimde kullanabilen insanlar da yine bu şekilde adım atan insanlar olacaktır.


(1) Eleştirel düşünce hakkında kaynaklarda pek çok tanım var. Bu yazıda bahsedilen yetiler ve eğilimler Delphi Araştırması sonucunda varılmış ve Delphi Raporu’da belirtilmiş olan eleştirel düşünce tanımının bileşenleridir.

(2) https://www.strategy-business.com/article/Siemens-CEO-Joe-Kaeser-on-the-Next-Industrial-Revolution?gko=efd41

Bu yazıyı paylaş